آزمون وزارت بهداشت 99

آدرس سایت ثبت نام و زمان آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۹۹

0
آدرس سایت ثبت نام و زمان آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۹۹

آدرس سایت ثبت نام و زمان آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99 ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای جذب نیروهای قراردادی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir از روز یکشنبه 12 مرداد آغاز می‌شود. در ادامه منابع و زمان ثبت نام و شرایط و تاریخ برگزاری آزمون ...