آتس سوزی کلیسا

جزئیات آتش سوزی کلیسای نوتردام فرانسه و فروریختن مناره قدیمی

1
جزئیات آتش سوزی کلیسای نوتردام فرانسه و فروریختن مناره قدیمی

جزئیات آتش سوزی کلیسای نوتردام فرانسه و فروریختن مناره قدیمی کلیسای نوتردام فرانسه که کلیسایی قدیمی در پایتخت فرانسه می باشد ساعاتی پیش دچار حرق شد . این آتش سوزی به قدری مهیب و شدید بود که بر اثر شعله های آتش برج ناقوس این مکان تاریخی فرو ریخت. خبرگزاری فرانسه با انتشار ...