ضدعفونی کردن سبزیجات با کدام مواد موثرتر است؟

0

ضدعفونی کردن سبزیجات با کدام مواد موثرتر است؟

ضدعفونی کردن سبزیجات امروزه استفاده از یك‌سری تركیبات كلردار تجاری و استاندارد برای ضدعفونی و میكروب‌كشی سبزیجات توصیه می‌شود، اما تعداد زیادی از خانواده‌ها با تصور نادرست شیمیایی بودن تركیبات حاوی كلر و برجای ماندن باقیمانده آن بر سطح سبزیجات تمایل زیادی به مصرف ضدعفونی‌كننده‌های خانگی نظیر سركه، نمك، جوش شیرین یا مایع ظرفشویی برای میكروب‌كشی سبزی‌های مصرفی دارند.

ضدعفونی کردن سبزیجات

اما آیا می‌توان به این تركیبات اعتماد كرد؟ این متخصص با نامناسب دانستن استفاده از مایع ظرفشویی جهت میكروب‌زدایی یا میكروب‌كشی سبزی‌ها می‌گوید به دلیل در دسترس بودن مایع ظرفشویی در منازل متاسفانه استفاده از این شوینده شیمیایی و غیرخوراكی باب شده كه هرگز مورد توصیه متخصصان نیست.توجه داشته باشید باب‌شدن میكروب‌زدایی سبزیجات با این شوینده به دلیل تركیبات شیمیایی موجود در فرمول آن است كه چون در تماس با مواد غذایی احتمال خطرات ناشی از نفوذ یا باقی ماندن این تركیب روی سبزی یا میوه‌ها وجود دارد، می‌تواند برای سلامت مخاطره‌آمیز باشد.

ضدعفونی کردن سبزیجات

اما جوش‌شیرین و سركه به دلیل ایجاد تغییراتی در PH می‌توانند در نابودی میكروب‌ها بسیار موثر باشند. میكروب‌ها و به‌خصوص باكتری‌های بیماری‌زا به تغییرات PHبسیار حساس بوده و این عاملی بر نابودی نسبی آنها خواهد شد.از سوی دیگر طبق بررسی‌های جدید، استفاده از جوش شیرین به طور موثر می‌تواند در حذف سموم آفت‌كش غیرسیستمیك زراعی ــ سمومی كه قدرت نفوذ به بافت میوه و سبزی را نداشته و فقط بر سطح آنها باقی می‌ماند ــ نقش مثبت داشته باشد. نمك نیز به دلیل نامساعد كردن شرایط رشد از نظر تغییرات فشار اسمزی محیطی می‌تواند روی میكروب‌ها اثر كشندگی و بازدارندگی رشد داشته باشد كه اگر به همراه سركه استفاده شود، اثرات این دو با هم تشدید خواهد شد.

نظرات