تفریحات

تعبیر خواب زیورآلات | تعبیر خواب زیورآلات به روایت تعبیرگران معروف

0

تعبیر خواب زیورآلات | تعبیر خواب زیورآلات به روایت تعبیرگران معروف

تعبیر خواب زیورآلات مانند طلا و جواهر در عالم خواب، می تواند نشانگر آن باشد که در زندگی واقعی تان نیز صاحب چیز ارزشمندی می باشید، در صورتی که فرد دیگری به شما زیورآلات بدهد، بیانگر احساس احترام و قدردانی وی نسبت به شما می باشد. از نظر معنوی نیز دیدن جواهرات در خواب نماد احترام و احساسات مثبت به خودتان بوده، ضمن اینکه بزرگ منشی و رفتار شراتمندانه شما را نشان می دهد.

تعبیر خواب زیورآلات

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب صدقه دادن 

در ادامه با تعابیر مختلف معبران معروف در این زمینه بیشتر آشنا می شوید.در مطالب قبلی انواع تعبیر خواب خاک، تعبیر خواب دریا، تعبیر خواب کتاب و … را در اختیارتان قرار داده ایم، اکنون در این مقاله قصد داریم شما را از تعبیر رویای زیورآلات و جواهرات از دیدگاه های مختلف آگاه نماییم، بنابراین پیشنهاد می دهیم در ادامه این بخش همراه ما شوید.

تعبیر خواب زیورآلات از دیدگاه ابن سیرین

دیدن زیورآلات در خواب به همان مقدار که می بینید، به نشانه مال و اموال و نیز زینت زنان و کنیزان است.

تعبیر رویا از نظر ابراهیم کرمانی
دیدن زیورآلات از جنس طلا برای زنان به معنی دارایی و ملک بوده و تأویل آن برای مردان به نشانه چیز حرام می باشد.بنابراین در صورتی که مردی خواب ببیند، زیورآلات زنانه دارد، یعنی اینکه دچار غم و اندوه خواهد شد.اگر کسی خواب ببیند که زیورآلات و جواهرات زیبا به خود آویزان کرده است، دلالت بر بدست آوردن مال حلال به همان میزان طلا که در خواب دیده، دارد.

تعابیر معبران درباره زیورآلات

در صورتی که خواب ببینید که زیورآلات خود را از دست داده اید، یعنی اینکه دچار غم و اندوه خواهید شد و لازم است بعد از بیداری صدقه بدهید.بخشیدن زیورآلات در عالم خواب به کسی به نشانه ولخرجی بیش از حد می باشد و گم کردن زیورآلات به معنای آن است که موقعیت خوبی در زندگی بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو

  • ستایش کردن جواهران به معنای ورشکستگی است.
  • کادو گرفتن جواهرات در خواب به نشانه بودن افراد خائن در اطراف شما می باشد.
  • خریدن جواهرات به نشانه بدبختی است.
  • داشتن جواهری در گردن یا دست یعنی اینکه کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد.
  • داشتن جواهرات زیاد به معنای آن است که در آینده به آرزویتان می رسید.

تعبیر دیدن جواهر از دیدگاه آنلی بیتون

  • دیدن مقدار زیادی جواهرات در عالم خواب به نشانه دستیابی به ثروت و خوشی های فراوان می باشد. همچنین اگر ببینید که از جواهرات برای تزیین و آراستن خود استفاده می کنید به نشانه آن است که به آرزوهایتان می رسید.
  • در صورتی که دختری در خواب ببیند که از کسی جواهر می گیرد به نشانه آن است که با همسر دلخواه و ایده آل خود ازدواج می کند و اگر جواهر را گم کند، بیانگر آن است که مردی وی را با دروغ و تملق گویی فریب خواهد داد.
  • اگر خواب ببینید که به کسی جواهری می دهید، بیانگر آن است که در صورت عدم هشیاری حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.

تعبیر خواب زیورآلات

تفسیر رویای زیورآلات

  • دیدن اینکه جواهر به شما ارث رسیده است به نشانه دستیابی به موفقیتی چشمگیر در زندگی می باشد.
  • اگر کسی خواب ببیند که در حال خریدن قطعه جواهری می باشد به نشانه آن است که در کار هایش به خصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهد بود.

تعبیر خواب جواهر از دیدگاه حضرت یوسف (ع)
این معبر اسلامی دیدن جواهرات و مانند آن را در عالم خواب را به نشانه بدست آوردن سود و منفعت زیاد تعبیر می کند.

تعبیر خواب امام صادق (ع)
در صورتی که بیننده خحواب فردی درستکار و پارسا باشد و ببیند که زیورآلات (گوهر هایی) می فروشد به معنای کسب علم و دین می باشد.

تعبیر خواب زیورآلات

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دیدن دود 

تعبیر خواب انواع زیورآلات نقره
اگر خواب ببینید که انواع و اقسام زیور آلات نقره بدست آورده اید، به معنای آن است که راز هایی به شما گفته می شود و نیز به همان مقدار از زیور آلات به قدرت و ثروت می رسید. در صورتی که زیورآلات درون یک کیسه یا کیف به شما داده شود به نشانه آن است که مورد اعتماد شخصی هستید و او راز بزرگی را با شما در میان می گذارد، ضمن اینکه پولی را به امانت نزدتان خواهد گذاشت.

نظرات