نرخ جدید عوارض ورود به طرح ترافیک سال ۹۹

0

نرخ جدید عوارض ورود به طرح ترافیک

عوارض ورود به طرح ترافیک / در نوبت عصر جلسه شورای شهر تهران باقی لوایح عوارضی مورد بررسی قرار گرفت. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران توضیح داد: اگر این لوایح طی امروز و فردا تعیین تکلیف نشود شهرداری فرصت افزایش عوارض را از دست می‌دهد.

عوارض ورود به طرح ترافیک

در ادامه اعضای شورا، لایحه طرح تـرافـیک سال ۹۹ را مورد بررسی قرار دادند که بر اساس آن نرخ پایه به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد که نسبت به نرخ سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشت.در ابتدا برخی از اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند که ضرایب مصوب در کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و عمران و حمل و نقل افزایش پیدا کند و ضریب ۷۵ صدم به یک افزایش یابد که رئیس شورا در واکنش به این پیشنهاد گفت: اگر ضرایب به یک افزایش پیدا نرخ ورود به محدوده طرح تـرافـیک ۶۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که چنین نرخی در هیئت تطبیق فرمانداری نیز به تصویب نمی‌رسد و دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند آن را باطل کند که این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.

همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که در شورا مورد اختلاف نظر بود قضیه رزرو برای طرح ترافیک بود که برخی از اعضا معتقد بودند نباید در صورت عدم استفاده از طرح تـرافـیک در صورت رزرو هزینه‌ای دریافت شود و یا برخی دیگر نیز با رزرو کردن روزها مخالفت کردند.محسن هاشمی یکی از مخالفان روزهای طرح تـرافـیک گفت: ما چند روز پیش به سینما رفتیم اما همه صندلی‌ها رزرو بود در داخل سینما بسیاری از صندلی‌ها خالی بود. بنابراین ممکن است با استفاده از سیستم رزرو برخی از سهمیه‌ها بلااستفاده بماند که یوسف حجت سرپرست معاونت حمل و نقل با بیان اینکه باید جریمه ای برای عدم استفاده از رزرو بگذاریم گفت اگر این جریمه نباشد این آسیب به لایحه وارد است که در نهایت اعضا مصوب کردند اگر فردی روزی را رزرو کند اما وارد محدوده نشود ۲۰ درصد از هزینه تردد را بپردازد.

عوارض ورود به طرح ترافیک

همچنین در جریان پیشنهادات برای مشمولین تخفیف ناهید خداکرمی پیشنهاد داد حتی عکاسان خبری، دستیاران مقیم مراکز درمانی، آموزشی در مرکز شهر نیز شامل همان تخفیف شوند که شهربانو امانی در مخالفت با وی گفت نباید این گونه قشربندی کنیم وگرنه بسیاری از اقشار هستند که می‌توانند شامل این تخفیفات شوند که این پیشنهاد رای نیاورد.در ادامه این جلسه بهاره آذین عضو هیئت رئیسه شورای شهر پیشنهاد داد: ۳ درصد از درآمدهای حاصل از طرح تـرافـیک به دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند هزینه شود.

علیخانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این ۳ درصد یعنی ۶۰ میلیارد تومان و بهتر است این رقم صرف شهر شود. در حال حاضر ۵۱ درصد از درآمدهای طرح تـرافـیک وصول نشده و مردم ۵۵۰ میلیارد تومان به شهر بدهکار هستند. این پیشنهاد مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.در ادامه به موضوع تخفیف‌های طرح تـرافـیک سالانه پرداخته شد که کمیسیون تخصصی پیشنهاد ضریب ۷ درصد را مطرح کرده بود که بهاره آذین پیشنهاد داد برای بسته‌های اعتباری ۶ ماهه نیز ضریب ۸ دهم اعمال شود که اعضا با این پیشنهاد نیز موافقت کردند.عوارض ورود

طرح ترافیک

عوارض ورود به طرح ترافیک

در جدول در هر روز برابر است با حاصل ۲۸ هزار تومان در ضریب مربوط به محدوده تردد

به طور مثال هزینه ورود به محدوده اصلی طرح تـرافـیک برابر است با ۲۸۰۰۰*۱.۵=۴۲۰۰۰

همچنین ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره مشخص شده است.

بر این اساس قیمت پایه محدوده‌های طرح تـرافـیکی به شرح زیر است:

محدوده اصلی طرح تـرافـیک ۴۲۰۰۰ تومان

محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق) ۲۸۰۰۰ تومان

هر دو محدوده به صورت همزمان ۴۲۰۰۰ تومان

نظرات