تعبیر دیدن ماهی در خواب

4

تعبیر دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهی : ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی امام صادق (ع)

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر

دوم: لشگر

سوم: دختر دوشیزه

چهارم: غنیمت

پنجم: غم و اندوه

ششم: کنیزکی هندوی

تعبیر خواب ماهی یوسف نبی

دیدن ماهی روزی است

تعبیر خواب ماهی حضرت دانیال (ع)

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.

اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازۀ زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد،

تعبیر ماهی کوچک تعبیرش غم و اندوه است

اگر ببینی از شکمِ ماهی، مروارید به دست آورده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

تعبیر خواب ماهی محمدبن سيرين

اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند.

اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

تعبیر خواب ماهی جابر مغربی

ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود.

اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد.

اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد.

اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.

اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد.

اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

 

4 دیدگاه در “تعبیر دیدن ماهی در خواب

 1. زهرا گفت:

  سلام
  من خواب دیدم که کنار یک چاهی ایستادم
  یادم نیس چی بود ولی ی چیزی تو اون چاه ریختم و بعد
  دیدم ماهی ها ی خیلی زیاد به بیرون پرت شدن
  منم خیلی متعجب و خوشحال شدم و بعد همسرمو صدا
  میکنم و بهش میگم بیا ماهی هارو ببین

 2. نسیم گفت:

  سلام خواب دیدم یه حوض آب پر از ماهی های قرمز کوچیک و بزرگ بعد دیدم ماهی های بزرگ یکی یکی دارند میمیرند و میاند روی آب
  . خیلی ناراحت بودم و به فگر چاره بودم … که از خواب بیدار شدم

 3. غلامرضا گفت:

  آیا تعبیر ماهی های مختلف در خواب فرق داره ؟

 4. الف گفت:

  خواب دیدم کنار رودخانه نشستم ماهی های اکواریومی چندنوعدهستن یکی از ماهی ها همش میخواد خودشو بزنه به من
  یکم اونطرفتر مادرم و مادربزرگم نشسته.
  من خودمو دور میکنم که بهم‌نخوره ماهیه
  تعبیرش چیه
  شنیدم کسی که ماهی تو خواب ببینه دلیل جادو شدنه
  چیکار بایدکنم

نظرات