عکس پروفایل اسم مائده | عکس نوشته نام مائده

0

عکس پروفایل اسم مائده | عکس نوشته نام مائده

پروفایل اسم مائده در طرح های متنوع و زیبای فارسی را برای شبکه های اجتماعی از این پست مجله اینترنتی حرف تازه مشاهده و دانلود کنید.

ریشه اسم: عربی
معنی: سفره، سفره آسمانی – خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

معنی مائده در لغت نامه دهخدا

مائدة. [ ءِ دَ ] (ع اِ) (از «م ی د») خوانی که بر وی طعام باشد. ج ، مائدات و موائد. (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء). خوان آراسته. (ترجمان القرآن ). خوان آراسته به طعام ، فاذا لم یکن علیه طعام فهی خوان. (منتهی الارب ). خوان پر از طعام و نعمت. (آنندراج ) (غیاث ) : اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء… (قرآن ۱۱۲/۵).

معنی مائده به فارسی

( اسم ) ۱- خوردنی . ۲- خوانی که بر آن طعام باشد. یا مائد. خرگهی. نعیم بهشتی نعیم آسمانی .یا مائد. مسیح. روایت کنند که تا مدتی هر روز بوسیل. ابر خوانی برعیسی ع نازل میشد و در آن ماهیی بود بریان بی خار که روغن ازو می چکید. نزدیک سر آن نمک و متصل به دم آن سرکه و بر حوالی خوان انواع تره ها چیده بود و پنج گرده نان بر یکی روغن زیتون بردیگری عسل برسوم روغن زرد برچهارم پنیر و بر پنجم قدید ( گوشت بریان ) بود.
سوره پنجمین از قر آن کریم مدنیه
مائده آرا
آرایش دهنده خوان آنچه سفره را زینت بخشد
مائده افکن
که سفره را بگستراند
مائده سالار
خوان سالار سفره چی چاشنی گیر مائده نه.
سفره چی را گویند و در هندوستان چاشنی گیر خوانند
مائده نه
( اسم ) مائده سالار.
مائده سالار است که سفره چی باشد

معنی مائده در فرهنگ فارسی عمید

۱. خوان به طعام آراسته، خوان.
۲. خوردنی، طعام.
۳. پنجمین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۱۷۶ آیه، العقود، مُنقذه.

 

پروفایل اسم مائده

تصاویر پروفایل اسم مائده

پروفایل اسم مائده

عکس نوشته پروفایل اسم مائده تلگرام

پروفایل اسم مائده

لوگوی اسم مائده جدید

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

 

پروفایل اسم مائده

نظرات