عکس پروفایل اسم محسن | عکس نوشته نام محسن

0

عکس پروفایل اسم محسن | عکس نوشته نام محسن

پروفایل اسم محسن در طرح های متنوع و زیبای فارسی برای تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی را از این پست حرف تازه دانلود کنید.

معنی: (تلفظ: mohsen) (عربی) (در قدیم) نیکوکار، احسان کننده، از نام ها و صفات خداوند، (در اعلام) نام فرزند علی ابن ابی طالب (ع )، نام فرزند امام هفتم شیعیان امام موسی الکاظم (ع) – نیکوکار، احسان کننده، از نامهای خداوند

معنی محسن در لغت نامه دهخدا

محسن. [ م ُ ح َس ْ س ِ ] (ع ص ) آراینده. || نیکوئی کننده. (از منتهی الارب ). کسی که به لیاقت کاری میکند. (ناظم الاطباء).
محسن. [ م ُ ح َس ْ س َ] (ع ص ) تحسین شده. آراسته شده. نیکوشده. || وجه محسن ، روی خوب. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
محسن. [ م َ س َ ] (ع اِ) واحد محاسن. یکی محاسن. یعنی جای خوب و نیکو از بدن. (منتهی الارب ). رجوع به محاسن شود.
محسن. [ م ُ س ِ ] (ع ص ) نیکی کننده. (منتهی الارب ). آنکه نیکی و احسان میکند. (ناظم الاطباء). نیکوکار. احسان کننده. نیکوکردار. مقابل مسی ٔ

محسن. [ م ُ س ِ ] (اِخ ) نامی از نامهای خدای تعالی. (یادداشت مرحوم دهخدا).
محسن. [ م ُ س ِ ] (اِخ ) رجوع به فیض کاشانی ملامحسن شود.
محسن. [م ُ س ِ ] (اِخ ) رجوع به قاضی نوخی علی بن محسن شود.

محسن. [ م ُ س ِ ] (اِخ ) ابن ابوالقاسم علی بن محمدبن… قاضی تنوخی. رجوع به ابوعلی محسن… و یتیمةالدهر ج ۲ ص ۱۱۴ و تاریخ گزیده ص ۸۱۰ شود.

معنی محسن در فرهنگ معین

(مُ س ) [ ع . ] (اِفا.) نیکوکار.
(مُ سَ) [ ع . ] (اِمف .) احسان شده . ج . محسنین .
(مُ حَ سَّ) [ ع . ] (اِمف .) ۱ – نیکوساخته ، زینت داده . ۲ – تحسین شده .

معنی محسن در فرهنگ فارسی عمید

۱. نیکویی کننده، نیکو کار.
۲. از نام های خداوند.

 

پروفایل اسم محسن

تصاویر پروفایل اسم محسن تلگرام

پروفایل اسم محسن

عکس پروفایل اسم محسن جدید

پروفایل اسم محسن

لوگوی اسم محسن فارسی

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

 

پروفایل اسم محسن

نظرات