عکس پروفایل اسم کاظم | عکس نوشته نام کاظم

0

عکس پروفایل اسم کاظم | عکس نوشته نام کاظم

پروفایل اسم کاظم در طرح های متنوع و جذاب فارسی مناسب برای شبکه های اجتماعی مختلف را از این پست حرف تازه دانلود کنید.

معنی: (تلفظ: kāzem) (عربی) (در قدیم) فرو خورنده خشم، (در اعلام) لقب امام موسی بن جعفر (ع) هفتمین امام شیعیان – فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان

معنی کاظم در لغت نامه دهخدا

کاظم. [ ظِ ] (ع ص ) ج ، کُظَّم. (منتهی الارب ). و کاظمین. خاموش و فروخورنده ٔ خشم. (منتهی الارب ) (آنندراج ). حلیم و بردبار. ساکت : الذین ینفقون فی السراء والضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و اﷲ یحب المحسنین. (قرآن ۱۳۴/۳). و انذزهم یوم الاَّزفة اذا القلوب لدی الحناجر کاظمین. (قرآن ۱۸/۴۰).

کاظم. [ ظِ ] (اِخ ) تخلص یکی از شعرای ایران است که از اهالی قم و پسر آقا صادقخان صدقی و شاگرد حکیم سعید خان بود.

کاظم. [ ظِ ] (اِخ ) (حکیم…) ابن المجتهد حیدرعلی طشت دار نجفی که یکی از اطبای معروف و ملقب به حاذق الملک بود. وی به سال ۱۱۵۰ هَ.ق. منظومه ٔ مسمی به «فرخ نامه ٔ فاطمه » را به رشته ٔ نظم کشیده است. (از قاموس الاعلام ترکی).

کاظم. [ ظِ ] (اِخ ) (میرزا…) ابن میرزا صادق. نسخه ای به خط وی از فرهنگ جهانگیری که تاریخ تحریر آن سال ۱۲۳۹ هَ.ق.است در کتابخانه ٔ مدرسه ٔ عالی سپهسالار موجود است. (از فهرست کتابخانه ٔ مدرسه ٔ عالی سپهسالار ج ۲ ص ۲۱۶).

کاظم. [ ظِ ] (اِخ ) (میرزا…) ابن میرزا محمد بروجردی از اجله ٔ دبیران و عمّال قرن اخیر ایران که خود از سرآمدان فضلای دهر و اخیار زمانه بود و وی پدر میرزا محمدخان لشکرنویس باشی است که نسخه ای خطی قدیمی از «نزهت نامه ٔ علائی » تألیف شهمردان بن ابی الخیر به کتابخانه ٔ او تعلق دارد. (از احوال و اشعار رودکی ج ۱ صص ۲۷-۲۸). وی از منشیان خاصه ٔ عهد فتحعلی شاه و محمدشاه بود و نامه ای ازو یعنی از میرزا محمد که به پسرش نوشته در حاشیه ٔ آخر «مخزن الانشاء» چاپ شده است. (سبک شناسی ج ۳ ص ۳۳۵).

معنی کاظم در فرهنگ معین

(ظِ) [ ع . ] (اِفا.) فروخورندة خشم ، خاموش . ج . کظمه .

معنی کاظم در فرهنگ فارسی عمید

فروخورندۀ خشم، بردبار.

 

پروفایل اسم کاظم

تصاویر پروفایل اسم کاظم

پروفایل اسم کاظم

پروفایل اسم کاظم تلگرام

پروفایل اسم کاظم

عکس نوشته اسم کاظم فارسی

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

 

پروفایل اسم کاظم

نظرات