عکس پروفایل اسم سعید | عکس نوشته نام سعید

0

عکس پروفایل اسم سعید | عکس نوشته نام سعید

پروفایل اسم سعید با طرح های جدید و متنوع ویژه شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و واتساپ را از این پست مجله حرف تازه دانلود کنید.

معنی: (تلفظ: saeid) (عربی) خجسته، مبارک، (در قدیم) خوشبخت، سعادتمند – خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
سعید. [ س َ ] (ع ص )نیک بخت. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (مهذب الاسماء).ج ، سعداء. باسعادت و نیک بخت. ضد شقی. (ناظم الاطباء). خجسته. فرخنده. خجسته. همایون. مسعود
سعید. [ س ُ ع َ ](ع اِ) چهاریک خشت خام. (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
سعید. [ س َ ] (اِخ ) نام یک عده از طوایف ایل بختیاری است که در آبادی های اطراف دهستانهای سوسن و ایذه سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). یکی از طوایف هفت لنگ بختیاری که در مال امیرسوسن سکنی دارند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴).
سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم البرتی نصرانی کاتب. مکنی به ابوالحسن به عربی شعر می گفته و دیوان او صد ورقه است. (از ابن الندیم ).
سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابی الحسن بن عیسی المسیح که در زمان الناصرلدین اﷲ خلیفه ٔ عباسی میزیست. رجوع به ابن مسیح ابونصر شود.
سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابی عروبة. رجوع به ابن ابی عروبة و ابوالنضر شود.
سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمد المیدانی النیشابوری فرزند احمدبن محمد میدانی مؤلف السامی فی الاسامی. او راست : ۱- الاسماء فی الاسماء که به اسلوب کتاب السامی فی الاسامی پدر خود نوشته است. ۲- غریب اللغة. ۳- نحوالفقها. وی بسال ۵۳۹ هَ.ق. درگذشته است. (ریحانة الادب ج ۴ ص ۱۱۵).
سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن اسماعیل حیری مکنی به ابوعثمان. رجوع به ابوعثمان حیری شود.
سعید. [س َ ] (اِخ ) ابن البطریق. رجوع به ابن بطریق… شود.
سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن الحکم مکنی به ابی عبداﷲ. رجوع به ابن ابی مریم سعید… شود.

پروفایل اسم سعید

تصویر پروفایل اسم سعید

پروفایل اسم سعید

لوگوی پـروفایل اسم سعید

پروفایل اسم سعید

پروفایل تلگرام اسم سعید

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

 

پروفایل اسم سعید

نظرات