عکس پروفایل اسم مصطفی | عکس نوشته نام مصطفی

0

عکس پروفایل اسم مصطفی | عکس نوشته نام مصطفی

پروفایل اسم مصطفی در طرح های متنوع و جذاب برای شبکه های اجتماعی مختلف را از این پست تصویری مجله اینترنتی حرف تازه دانلود کنید.

(تلفظ: mostafā) (عربی) (در قدیم) برگزیده، صاف کرده شده، (در اعلام) از القاب حضرت رسول اکرم محمد بن عبدالله (ص) – برگزیده، لقب پیامبر (ص)
مصطفی. [ م ُ طَ فا ] (ع ص ) برگزیده. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (دهار). برگزیده شده. (غیاث ) (آنندراج ). گزین کرده شده. گزیده. گزین. مختار. اختیارشده. انتخاب شده. (یادداشت مؤلف ). || صاف کرده شده. مصفا. (از غیاث ) (از آنندراج ).

مصطفی. [ م ُ طَ فا ] (اِخ ) پیغمبر (ص ). از نامهای آن حضرت صلی اﷲ علیه و آله.(ناظم الاطباء). لقبی از القاب رسول صلوة اﷲ علیه. ازالقاب حضرت محمد (ص ).

مصطفی. [ م ُ طَ فا ] (اِخ ) ابن پیر محمد، معروف به عزمی زاده و بستان افندی. از علما و نویسندگان ترک بود و به سال ۱۰۴۰ هَ. ق. درگذشت. او راست : ۱ – نجاةالاحباب و تحفة ذوی الالباب. ۲ – حاشیه ای بر «مغنی » ابن هشام. ۳ – حاشیه ای بر «دررالاحکام » محمدبن فرامرز. ۴ – حاشیه بر شرح «منارالانوار» عبداللطیف. (از کشف الظنون ). زرکلی نام پدر او را محمد و تاریخ ولادتش را ۹۷۷ هَ. ق. ضبط کرده و کتابهای زیر را بدو نسبت داده است : ۱ – نتائج الافکار. ۲ – دیوان الانشاء. ۳ – حاشیه بر هدایة مرغینانی. ۴ – رباعیات ترکی. رباعیات وی مانند رباعیات عربی سدیدالدین انباری و رباعیات فارسی عمر خیام است. (از اعلام زرکلی ).

مصطفی. [ م ُ طَ فا ] (اِخ ) ابن حسین کاشانی نجفی. فقیه امامی. در کاشان به دنیا آمد و در کاظمیه در ۲۹ رمضان به سال ۳۳۶ هَ. ق. در حدود هفتادوپنج سالگی درگذشت. کتاب «التجری » در بعضی مسائل شیعه از اوست. (از اعلام زرکلی ) (از الذریعه ج ۳ ص ۳۵۹).

مصطفی. [ م ُ طَ فا ] (اِخ ) ابن سیدحسن بن سان بن احمد هاشمی حسینی جنابی رومی ، مکنی به ابومحمد. مورخی فاضل و اصلش از جنابه ٔ فارس بود. در ترکیه به دنیا آمد و شهرت یافت و در سال ۹۸۵ هَ. ق. در مدرسه ٔ بروسه به تدریس پرداخت و در حلب به سال ۹۴۴ به منصب قضا رسید و در آمِد دیار بکر به سال ۹۹۹ هَ. ق. درگذشت. وی به زبان عربی و ترکی شعر می گفت. از آثار اوست : ۱- البحر الزخار و العیلم التبار. ۲- العلم الزاخر فی احوال الاوائل و الاواخر در دو جلد و آن تاریخ کبیری است به عربی که به ترکی نیز ترجمه کرده است و به تاریخ جنابی معروف است. (از کشف الظنون ) (از اعلام زرکلی ).

پروفایل اسم مصطفی

تصویر پروفایل اسم مصطفی جدید

پروفایل اسم مصطفی

لوگوی پروفایل اسم مصطفی

پروفایل اسم مصطفی

اسم مصطفی برای پروفایل تلگرام

پروفایل اسم مصطفی

 

پروفایل اسم مصطفی

 

پروفایل اسم مصطفی

 

پروفایل اسم مصطفی

 

پروفایل اسم مصطفی

 

پروفایل اسم مصطفی

 

پروفایل اسم مصطفی

 

پروفایل اسم مصطفی

 

پروفایل اسم مصطفی

نظرات