مبلغ دقیق عیدی کارگران سال ۹۹

0

مبلغ دقیق عیدی کارگران سال ۹۹

⭕️ عیدی کارگران – کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

🔹مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه پایه حقوق محاسبه می‌شود؛ البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب سال ۹۸ شورای عالی کار بیشتر شود.

عیدی کارگران

عیدی کـارگران سال ۹۹

🔹با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ کـارگران به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش یافت، بنابر این عیـدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی اگر پایه حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، ‌چهار میلیون و ۵۵۱ هزار تومان عیدی می‌گیرد.

لازم به ذکر است که میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۸ ، حداقل دستمزد کارگـران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰تومان در سال ۹۸ بوده است.
همچنین عیدی کارگران در سال ۹۸، مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل حقوق کارگران حداقل عیدی درسال ۹۸ حدود ۳ میلیون و ۳۳هزار و ۷۶۴ تومان و حداکثر عیدی سال ۹۸ حدود ۴میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۶تومان بوده است.

نظرات