عکس پروفایل اسم نازنین | عکس نوشته نام نازنین

0

عکس پروفایل اسم نازنین | عکس نوشته نام نازنین

پروفایل اسم نازنین در طرح های بسیار متنوع و زیبا برای شبکه های اجتماعی مختلف را از این پست حرف تازه دانلود کنید.

نازنین اسم دخترانه است، معنی نازنین: ۱- بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا، ظریف؛ ۲- (به مجاز) گرانمایه، با ارزش؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) معشوق و دلبر؛ ۴- (در قدیم) شخص زیبا و ظریف؛ ۵-(در قدیم) نازکننده، نازنده.
مترادف نازنین: دلربا، دوست داشتنی، زیبا، ظریف، قشنگ، گرامی، ناز، نازآلود، نازپرورد، نازپرورده
نازنین. [ زَ ] (ص نسبی ) از: ناز + نین (نسبت )، دارنده ٔ ناز. معشوق لطیف و ظریف. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). چیزی که به ناز نسبت داشته باشد. (آنندراج ). نازکننده. نازنده. (ناظم الاطباء). صاحب ناز. (آنندراج ).
نازنین
منسوب به ناز، دارای ناز، نازک اندام، خوش اندام
( صفت ) ۱ – دارنده نازنازکننده . ۲ – لطیف و ظریف ( صفت معشوق ): گر بر سر چشم مانشینی نازت بکشم که نازنینی . ( گلستان .قر.۳ ) ۴٠ – دوست داشتنی گرامی : و گر دل از زن و فرزند نازنین برداشت بدان دو کار نبود از خرد بدو تاوان . ( فرخی لغ.) ۴ – بناز و نعمت پرورده : فریاد از ان زمان که تن نازنین ما بر بستر هوان فتد و ناتوان شود. ( سعدی لغ.) ۵- با ارزش نفیس گرانبها.۶- ( اسم ) معشوق ظریف : نازنینان منا. مرد چراغ دل من همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشایید. ( خاقانی لغ.)

اسم نازنین در فرهنگ معین

نازنین
(زَ) (ص نسب .) ۱ – دوست داشتنی . ۲ – زیبا، ظریف . ۳ – معشوق .
اسم نازنین در فرهنگ فارسی عمید

نازنین
۱. دارای ناز.
۲. نازک اندام، خوش اندام.
۳. لطیف.
۴. دلربا.

نازنین اندام
( صفت ) نازک اندام لطیف بدن .
نازنین بدن
( صفت ) آنکه بدنی نرم و لطیف و بناز پرورده دارد.
نازنین تن
( صفت ) نازنین بدن .
نازنین چهر
( صفت ) آنکه چهره ای لطیف و زیبا دارد زیبارو .
نازنین چهره
( صفت ) آنکه چهره ای لطیف و زیبا دارد زیبارو .

 

پروفایل اسم نازنین

تصویر پروفایل اسم نازنین تلگرام

پروفایل اسم نازنین

لوگوی پروفایل اسم نازنین

پروفایل اسم نازنین

لوگوتایپ نازنین برای پروفایل

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

 

پروفایل اسم نازنین

نظرات