تعبیر دیدن دامن در خواب

1

تعبیر دیدن دامن در خواب

تعبیر خواب دامن در انواع دامن چین دار و بدون چین و ساده و گلدار و دامن بلند و دامن کوتاه و دامن رنگی و مشکی و سبز و سفید و دامن سوخته و کثیف و پاره و پوشیدن دامن و دوختن دامن را از دیدگاه تعببر کنندگان مشهور چون ابن سیرین و مطیعی تهرانی و یوسف پیامبر و امام صادق ع و .. در مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید
ما در بخش قبلی تعبیر دیدن لباس و تعبیر دیدن را بیان کردیم و با لمس لینک های درج شده میتوانید این موضوعات را نیز بخوانید

تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن بلند و کوتاه

دیدن دامن بلند در خواب نشانه بزرگی و عزت است و اگر کسی خواب ببیند که دامن بلند و زیبایی بر تن دارد، عزت و فخرش زیاد خواهد شد.

تعبیر دیدن دامن در خواب مردان

دامن دیدن:در یک جریان، دست زنی در کار است
دامن زیبا و شیک دیدن: قول یک پیروزی فریبنده را می دهد
دامن کهنه و مندرس دیدن: خواب بیننده دچار یاس و ناامیدی خواهد شد

تعبیر خواب دامن دیدن زنان

دامن زیبا و شیک دیدن:صاحب رویا نزد جنس مخالف از محبوبیت خاصی برخوردار خواهد بود

تعبیر نشستن روی دامن دیگری

اگر ببیند که روی دامن کس دیگری نشسته، در زندگی به امنیت می رسد و کسی از او حمایت خواهد کرد.
اگر دختر مجردی خواب ببیند که مردی بر روی دامنش نشسته است، مورد سرزنش دیگران قرار خواهد گرفت.

دیدن گربه بر روی دامنتان در خواب، نشانه این است که دشمنی سعی در نزدیک کردن خود به شما دارد و شما فریب او را می خورید

تعبیر دیدن مار روی دامن کسی در خواب

اگر ببینید که مار روی دامنتان قرار گرفته، از طرف دشمنان مورد اهانت و آزار قرار خواهید گرفت

معبرین غربی می گویند: دیدن یا پوشیدن دامن در خواب بیانگر این است که نیاز دارید جنبه های احساسی شخصیت خود را تایید کنید.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانه آن است که در حرفه خود با مشکلی روبرو نخواهید شد.
اگر دختری در خواب ببیند فردی روی دامنش نشسته است ، علامت آن است که مورد سرزنش و انتقادات دیگران قرار خواهد گرفت .
اگر ماری بر دامن خود ببینید ، علامت آن است که از طرف دشمنان مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرید.
اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانه آن است که دشمنی شما را فریب خواهد داد

تعبیر خواب دامن رنگی و چین دار و قرمز و دامن بلند و کوتاه

اگر ماری بر دامن خود ببینید ، علامت آن است که از طرف دشمنان مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرید .
اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانة آن است که دشمنی شما را فریب خواهد داد

تعبیر دیدن دامن کهنه و پاره

دیدن دامن کهنه و مندرس در خواب و رویا نشانه عدم موفقیت و محبوبیت نزد جنس مخالف است
دامن تنگ و بیش از حد کوتاه دیدن: از مزاحمت های یک مرد باید بیم داشت
دامن گشاد یا بیش از حد بلند دیدن: خواب بیننده دچار شرمندگی آزاردهنده ای می شود
دامن لکه دار دیدن: صاحب رویا را تهمتی تهدید می کند

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن دامن در خواب

  1. Zahra گفت:

    سلام . دیدن دامن کوتاه چرمی زیبا چه تعبیری دارد

نظرات