تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

1

تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

تعبیر خواب زرشک در حالت های مختلفی چون چیدن زرشک و بوته زرشک و زرشک تازه و خشک و خوردن و پختن زرشک و خرید و فروش و هدیه دادن و گرفتن زرشک را از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و یدسف پیامبر و دیگر معبران خواب را در مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب زرشک

تعابیر متفاوتی برای زرشک از دیدگاه های مختلف بیان شده و ابن سیرین زرشک را در خواب ناراحتی می داند و مطیعی تهرانی درباره می گوید اگر در خوابتان زرشک روی درخت باشد خوب است ولی اگر خواب ببینید زرشک را از درخت جدا کردید تعبیر خوبی ندارد و به معنای غم و ناراحتی می باشد

ما در بخش قبل تعبیر دیدن بادام و تعبیر دیدن گوجه فرنگی را بیان کردیم

تعبیر خواب بوته زرشک

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: زرشک اگر به درخت و بوته باشد هیجان و شادی و شادکامی است مخصوصا اگر سرخی آن را در خواب مشاهده کنید

تعبیر خواب زرشک ابن سیرین

دیدن زرشک در خواب به معنای غم و ناراحتی است و معنی خوبی ندارد و نشان از روزهای غم دارد

تعبیر خواب بوته زرشک

تعبیر زرشک پلو

مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب زرشک پلو ببینید به معنای نعمتی است که نصیب شما می شود اما این نعمت باعث ناراحتی شما می شود.

خوردن زرشک در رویا

مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب دیدید که زرشک را از درخت میچینید و می خورید غم و اندوه است مخصوصا اگر ترش بود و در خواب ترشی آن را حس کردید.

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب بیند زرشک میخورد، به معنای غم و اندوه است.

تعبیر خواب خوردن و چیدن زرشک
تعبیر چیدن زرشک

جمع کردن و چیدن زرشک از درخت و بوته به معنای کاری می باشد که که خودتان شروع می کنید ولی در نتیجه شما را ناراحت می کند.

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی خسیس دچار دشمنی می شوی.

خوردن زرشک ترش در رویا

اگر در خواب دیدید که زرشک را از درخت میچینید و می خورید و مزه آن ترش بود غم و اندوه است مخصوصا اگر در خواب ترشی آن را حس کردید

اصفهانی: اگر کسی در خواب ببیند که زرشک  می خورد، تعبیر آن برای وی غم و اندوه است، همچنین اصفهانی، جمع کردن زرشک را دلالت بر دشمنی مردی خسیس با وی می داند.

برای دیدن زرشک برای زن باردار و حامله در رویا به تعبیر دیدن میوه مراجعه کنید

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن زرشک در خواب چیست؟

  1. سانی گفت:

    با سلام..من‌خواب دیدم‌در بستنی فروشی در حال بستن خوردن بودیم که اقای فروشنده روی یکی از بستنی ها زرشک ریخت و من با تعجب نگاه زرشک روی بستن میکردم..تعبیرش چیه؟

نظرات