عکس پروفایل اسم امیر | عکس نوشته نام امیر

0

عکس پروفایل اسم امیر | عکس نوشته نام امیر

پروفایل اسم امیر با نوشتار فارسی مناسب برای شبکه های اجتماعی مختلف مانند تلگرام و واتساپ را از این پست حرف تازه دانلود کنید.

امیر نامی است پسرانه که دارای دو معنی می‌باشد یکی عربی-عبری است و دیگری پارسی.

در عربی امیر است از ریشه «ا-م-ر» به معنای «فرمان‌دادن» و با «اَمَر» عبری به معنای «گفتن، فرمودن» همخوانی دارد.

و در ان به معنای شاه، رئیس، مدیر، رهبر، مرشد، سرور و برتر والقاب سر نام می‌باشد.

در زبان عبری این واژه به معنی درختزار هم به کار رفته‌است. در معنی پارسی، با همان گفتار مانند عربی، ساخته شده از دو بخش است.

بخش نخست “ا” که پیشوند منفی‌سازی در زبان پارسی است و بخش دوم ان “میر” که بن واژه مردن است.

مجموعه این دو بخش به معنی کسی که هرگز نمی‌میرد می‌باشد.

پس از ورود اعراب واژه امیر در ادبیات کشورهای غیر عرب زبان داخل گردید.

امیر کسی بود که فرمانروای کشور یا بخشی است و در سیاست داخلی و خارجی خود خودکفا می‌باشد.

یعنی شاه مستقلی است و بالای خود فرمانروا ندارد. در افغانستان این واژه را شاهان افغانی پس از استعمار انگلیس به کار بردند.

مانند امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان، امیر محمد یعقوب خان امیر محمد اعظم خان امیر عبدالرحمن خان امیر حبیب اله خان و امیر امان اله خان تا ۱۹۱۹ میلادی امیر بود ولی پس از جنگ تل با انگلیس آزادی کشور را بدست آورده و اعلان اعلی حضرت شاه امان اله را کرد و پس از شاه امان اله همه شاهان افغانی پادشاه بودند نه امیر.

مترادف امیر: پادشاه، حاکم، حکمران، خان، خدیو، رئیس، ژنرال، سرلشکر، سلطان، شاه، شیخ، فرمانده، ملک

برابر پارسی: فرمانده، فرمانروا، سردار، سالار

 

پروفایل اسم امیر

تصویر پروفایل اسم امیر تلگرام

پروفایل اسم امیر

پروفایل اسم امیر فارسی

پروفایل اسم امیر

لوگوی اسم امیر برای پروفایل

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

 

پروفایل اسم امیر

نظرات