تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی کردن با مرده

2

تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی کردن با مرده

تعبیر خواب بوسیدن مرده و بوسه دادن به مرده را در مقاله از مجله حرف تازه در حالت های مختلف از دیدگاه تعبیر کنندگان مشهور چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و معبران غربی میخوانید

بطور کلی بوسیدن مرده و یا روبوسی کردن با مرده و یا مرده شما را ببوسد نشانه خیر و برکت است.

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ما در بخش قبلی تعبیر دیدن مرده در خواب و تعبیر دیدن قبر و قبرستان در خواب را بیان کردیم

بوسیدن مرده و یا روبوسی کردن با مرده را جابر مغربی اینگونه تعبیر کرده است:
اگر فردی در خواب ببیند که به مرده با شهوت و لذت بوسه می دهد نشانه این است که زن میخواهد و به خواسته ها و آروزهای خود می رسد.

تعبیر خواب بوسیدن مرده از دیدگاه امام صادق

اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای را با شهوت می بوسد زن می گیرد و به آرزوهایش می رسد.

ابراهیم کرمانی :اگر فردی مرده ای را از روی شهوت بوسید نشانه این است که خیری از طرف آن مرده به وی می رسد.

تعبیر خواب روبوسی با مرده

مطیعی تهرانی: وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم.
چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم

تعبیر خواب بوسیده شدن از طرف مرده

اگر فردی در خواب ببیند که مرده به او بوسه می دهد نشانه این است که از علم و یا مال مرده به وی چیزی می رسد.

مطیعی تهرانی : اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای او را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی از نظر اخلاقی و مالی و یا مادی دارد و اگر مرده ناشناس باشد سودی از جانب مرده به او می رسد
زیرا بوسیدن مرده در خواب نشانه خیر و برکت است.

کتاب سرزمین رویاها :اگر فردی در خواب شخصی را که مرده است ببوسد عمر او طولانی می شود.

تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی کردن با مرده

 

تعبیر بوسیدن مرده ناشناس

اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد و منفعت شامل حال او یشود

تعبیر خواب بغل کردن مرده

جابر مغربی: گاهی اوقات کسانی وارد زندگی شخصی انسان می شود که انگار هدف ان ها تخریب روحیه و یا بر هم زدن آرامش باشد آرامشی که در طی چندین سال و به سختی به وجود آمده وجود چنین افراد مزاحم و یا بدقدمی و یا پیدا شدن سر و کله آن ها تعبیر همین رویاست اما باید در صورت بروز چنین وضعیتی خیلی منطقی و هوشمندانه برخورد و رفتار کرد و اجازه ندهیم تا نظم و رفاه زندگی فعلی ما به هم بریزد بیشتر اوقات این اتفاق برای مردان بوجود می اید

2 دیدگاه در “تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی کردن با مرده

  1. Salim Ahmadi گفت:

    سلام. مادر جانم فوت کرده و من در خواب دیدم که اورا به آغوش میگیرم و میبوسم اما خواهرم مانع من میشود بالای خواهرم قهر میشوم دوباره به آغوش میگیرم و میبوسم مادرم را او میگوید پسرم بخیر برود کار کند و زندگی مان درست شود .لطفا معنی خوابم را جواب بدهین

  2. Salim Ahmadi گفت:

    سلام من .مادر من فوت کرده و من هم مریض هستم در خواب من آمده که من او را میبوسم و در آغوش میگیرم و اورا نوازش میکنم خواهرم من را مانی گرفتن آغوش مادرم میشود و من بتلایش قهر میشوم بعد بازهم مادرم را میبوسم و ناز میدهم لطفا تعبیرش را برایم بیان کنید

نظرات