arongroups

عکس پروفایل اسم مرجان | عکس نوشته نام مرجان

0

عکس پروفایل اسم مرجان | عکس نوشته نام مرجان

پروفایل اسم مرجان : مرجان اسم دخترانه است، معنی مرجان: (سریانی) ۱- جانور بیمهرهی کوچک دریایی که پوشش آهکی ترشح میکند و نسل‌های جدید آن روی بقایای نسل قدیمی زندگی میکنند و جزایر مرجانی را بوجود میآورند؛ ۲- بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که از آن در جواهر سازی و ساخت اشیای زینتی استفاده میشود؛ ۳- کنایه از لب معشوق و شراب است به سبب سرخی رنگ آن.

اسم: مرجان

نوع: دخترانه

ریشه اسم: سریانی

معنی: (تلفظ: marjān) (سریانی) جانور بی مهره ی کوچک دریایی که پوشش آهکی ترشح می کند و نسل های جدید آن روی بقایای نسل قدیمی زندگی می کنند و جزایر مرجانی را بوجود می آورند، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که از آن در جواهر سازی و ساخت اشیای زینتی استفاده می شود، کنایه از لب معشوق و شراب است به سبب سرخی رنگ آن – معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد

مرجان. [ م َ ] (ع اِ) بسد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ) (فرهنگ اسدی ) (منتهی الارب ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). حجر شجری. وسد. قورل. خروهک. کامه. بستام. قودالیون. قورالیون. (یادداشتهای مؤلف).

مسموع است که مرجان به معنی جوهر سرخ رنگ است در آب دریای شور مثل نبات می روید چون از آب بیرون می آرند سنگ می گردد و گاهی مثل چوب کرم خورده می شود. (غیاث اللغات ).

نوعی از شبه سرخ و آن شاخ درخت دریائی است. (منتهی الارب ). شیئی است آهکی که حیوان دریائی آن را همچو حفیظی و حرزی از برای جسم خود می سازد و مرجان در زیر آب موجود می باشد و چون صخره بر بالای یکدیگر قرار دارد و بسیار اوقات تل های مرجانی سبب شکستن کشتی میگردند.

به رنگهای مختلف و جور به جور یافت می شود سفید یا قرمز بعضی دارای شاخ و برگند. (از قاموس کتاب مقدس ).

بیرونی در کتاب احجار نفیسه گوید: حجر شجری ریشه اش را مرجان و شاخه ها را بسد گویند. (لکلرک ، کتاب چهارم ص ۴۸۱ ص ۱۱).

نباتی دریائی است بین نبات و حجر، و گفته اند آن حجر بحری است. (از بحرالجواهر).

سنگ سرخ رنگی است به صورتی شاخه شاخه ، و معدن آن در موضعی از بحر قلزم است در ساحل افریقیه معروف به مرسی الخزر، در کف دریا چون گیاهی می روید. (از صبح الاعشی).

مرجان جانوری است دریازی از رده مرجانها که دارای پایه ٔ آهکی است و در دریای گرم می زید و دارای انواع و گونه های بسیار است.

پروفایل اسم مرجان

تصویر پروفایل اسم مرجان جدید

پروفایل اسم مرجان

عکس پروفایل اسم مرجان تلگرام

پروفایل اسم مرجان

لوگوی نام مرجان برای پروفایل

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

 

پروفایل اسم مرجان

نظرات