عکس پروفایل وابستگی | متن و جملات در مورد وابستگی

0

عکس پروفایل وابستگی | متن و جملات در مورد وابستگی

پروفایل وابستگی و دلبستگی مناسب برای تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی را با جملات عاشقانه و زیبا در این خصوص از این پست دانلود کنید.

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ

ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪﺍﻡ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮس ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ خانه ام ﺩﻟﺒﺴﺘﻪام

ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺍﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ شاملوی ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪام

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!

به کسی که دوستش داری دلبسته باش نه وابسته…

“حامد حکیم زاده”

پروفایل وابستگی

عکس نوشته پروفایل وابستگی به عشقم

پروفایل وابستگی

عکس پروفایل وابستگی و دلبستگی

پروفایل وابستگی

عکس پروفایل وابسته نشو

پروفایل وابستگی

اگر واقعا کسی را ….

دوست داشته باشی

همه چیزش را قبول می کنی

وابستگی هایش، الزاماتش،

داستان زندگی اش

گذشته ، حال و آینده اش

یا باید همه چیزش را قبول کنی

یا هیچ چیزش را …..

پروفایل وابستگی

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی

کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود

انتظــارت را میـکشـــــد

چــه شیــــــرین اســـــت

طعــم پیامکی کــه میگـــوید :

” کجایـی” …..؟

پروفایل وابستگی

تنهاییت را بچسب

بیخیال آدم ها

وابستگی فقط درد دارد

پروفایل وابستگی

وای از این وابستگی

حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی

فقط برای خودمی

بخوای نخوای یار منی ….

پروفایل وابستگی

وابستگی یه درد بی درمونه…

من درد دارم؛

غیر از تو کی می دونه ….؟!

پروفایل وابستگی

برام آرامش محضی

کنارت خستگی خوبه

نباشی ناخوشم بی تو

چقدر وابستگی خوبه

پروفایل وابستگی

وابستگی نه جرمه

نه درده

خود خود مرگه…

پروفایل وابستگی

حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی
فقط برای خودمی
و لخوای نخوای یار منی…
وای از این وابستگی

پروفایل وابستگی

قرار نیست همیشه
با تفنگ و اسلحه آدم کشت…
گاهی قاتل کسیست که
در هنگام وابستگی بی دلیل میرود…

پروفایل وابستگی

نظرات