همه جا با فرادرس

تعرفه جدید عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ بعد از افزایش

0

تعرفه جدید عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ بعد از افزایش

افزایش عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ طبق لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام شد و نرخ جدید با توجه به سفرهای اول و دوم و زیارتی و اربعین محاسبه شد

طبق لایحه بودجه سال ۹۹ عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال ۲۶۴ هزار تومان شد برای سفرهای دوم نیز این مبلغ به میزان ۵۰ درصد و سفر سوم و بیشتر صد درصد افزایش می‌یابد.

افزایش عوارض خروج از کشور در سال 99

نرخ جدید عوارض خروج از کشور سال ۹۹

براساس لایحه بودجه سال ۹۹ میزان عوارض خروج ازکشور افزایش یافته و به ۲۶۴ هزار تومان رسیده و زائران اربعین ۹۹ از پرداخت عوارض معاف شده اند. جزئیاتی درباره میزان عوارض خروج ازکشور سال ۹۹ را در ادامه در پرشین وی می توانید بخوانید

طبق لایحه بودجه سال ۹۹ این عوارض برای سفر اول هر ایرانی در سال ۲۶۴ هزار تومان شد برای سفرهای دوم نیز این مبلغ به میزان ۵۰ درصد و سفر سوم و بیشتر صد درصد افزایش می‌یابد.

در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۹ کل کشور که هم اکنون حسن روحانی رئیس جمهور آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، آمده است:

در سال ١٣٩٩ ،عوارض خروج از کشور موضوع ماده(۴۵ )قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور مصوب ۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می شود.

افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و کد پستی افراد مذکور خواهد بود.

همچنین زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبانماه سال ١٣٩٩ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

در جدول تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ آمده است:

تعرفه عوارض خروج از کشور در سال 99

تعرفه عوارض خروج از کشور سال ۹۹

طبق این جدول عوارض برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است. ه مچنین عوارض زائران حج تمتع و عمره معادل ۱۳۲ هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی ۴۵ هزار تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

بر اساس این لایحه، ارقام تعیین شده برای عوارض مسافران و زائران برای سفر دوم ب ه میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین مبلغ ۸۰ هزار تومان (البته در جدول نوشته شده چهارصد هزار ریال) از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد.

تعرفه عوارض خروج از کشور سال 99
تعرفه عوارض در سال ۹۸

سال گذشته نرخ عوارض ۲۲۰ هزار تومان برای سفر اول تعیین شده بود . همچنین اعلام شده بود که مبلغ ۴۰ هزار تومان نیز از محل این عوارض برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری اختصاص می یابد.

میزان

نظرات