تاریخ واریز بعدی یارانه معیشتی | زمان مرحله دوم واریز یارانه بنزین

0

تاریخ واریز بعدی یارانه معیشتی | زمان مرحله دوم واریز یارانه بنزین

تاریخ واریز یارانه معیشتی : مردم این ماه منتظر یارانه بنزین نباشند. یارانه سوخت بعدی یکماه بعد از ۲۴ آذر (یعنی در ۲۴ دیماه ۹۸) پرداخت می شود.

 

تاریخ واریز یارانه معیشتی

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قرار است که هر ماه منابع حاصل از اصلاح قیمت ها به مردم برگردد، پایان ماهی که درآمد حاصله از اصلاح قیمت ها بدست می آید ۲۴ آذر است، ما یارانه معیشتی را زودتر از موعد از محل تنخواه در ۲۴ آبان پرداخت کردیم.

بنابراین یارانه بعدی یکماه بعد از ۲۴ آذر (یعنی در ۲۴ دیماه ۹۸) پرداخت می شود.

در پی گران شدن بنزین و اصلاح قیمت جدید از ۲۴ آبان ۹۸ رئیس سازمان بر نامه و بودجه گفت:

دولت به خانوارهای از یک نفر تا ۵ نفر، به میزان ۵۵ تا حداکثر ۲۰۵ هزار تومان کمک معیشتی پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موظف شد عینا همه منابع را بین خانوارها،‌ خانوارهای یک نفره تا ۵ نفره، ۵۵ هزار تومان تا ۲۰۵ هزار تومان (برای خانوار ۵ نفره) در هر ماه پرداخت کند.

نوبخت تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در ماه سه پرداخت دارد.

پرداخت اول حقوق و دستمزد و پرداخت‌های عمرانی است و یک پرداخت هم یارانه نقدی است که بیست و ششم هر ماه پرداخت می‌کند و یک پرداختی هم بابت حمایت معیشتی انجام می‌شود.

هر آن کس که دارای کد ملی باشد بنابر بررسی وسع مالی خانوارها چنانچه افراد در زمره سه دهک بالای درآمدی نباشند می‌توانند مشمول این طرح قرار بگیرند و درخواست خود را برای دریافت این بسته حمایتی ارائه کند تا پس از بررسی شاخص‌ها و استانداردهای موجود، مشمول بودن یا نبودن وی را اعلام کنیم.

دریافت بسته‌ها ابدا قشری نیست که بگوییم یک قشر مشمول هستند و قشر دیگر مشمول نیستند.

نظرات