تغییر تاریخ واریز یارانه ها | تاریخ جدید واریز یارانه

0

تغییر تاریخ واریز یارانه ها | تاریخ جدید واریز یارانه

تاریخ واریز یارانه ها : رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:‌ تلاش می‌کنیم یارانه نقدی خانوار که بیست و ششم هر ماه واریز می‌شود از این به بعد بیستم واریز کنیم.

 

تاریخ واریز یارانه ها

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:

از همین ماه تلاش می‌کنیم یارانه نقدی خانوار از بیست و ششم هر ماه واریز می‌شد از این به بعد بیستم واریز کنیم.

نوبخت ادامه داد:

همچنین ۲۸ و ۲۹ هر ماه حقوق پرداخت می‌کنیم که حدود ۲۰ تا ۲۳ هزار میلیارد می‌شود و روز ۱۰ام ماه بعد نیز یارانه بنزین و طرح معشیتی به حساب ۱۸ میلیون خانوار که رقمی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومن است واریز می‌شود.

وی گفت:

طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم تا هر ده روز یک پرداختی داشته باشیم.

در حال حاضر ۷۸ میلیون نفر مشمول یارانه نقدی می‌شوند که ماهانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

نظرات