مدل دکوراسیون سفید مرجانی | دکوراسیون رنگ سال ۲۰۲۰

0

مدل دکوراسیون سفید مرجانی | دکوراسیون رنگ سال ۲۰۲۰

دکوراسیون سفید مرجانی ، رنگی الهام گرفته از دل اقیانوس به انتخاب مجموعه پنتون را در این پست مجله اینترنتی حرف تازه مشاهده کنید.

زوج خلاق، Jack+Huei از رنگ پنتون سال ۲۰۲۰ استفاده کرده تا توجه ها را به بحران محیطی که صخره ی بزرگ مرجانی را در خطر انداخته است جلب کند.

این دو نفر رنگ کرم مایل به سفید(off-white Pantone 115-1 U) را به عنوان رنگ سال ۲۰۲۰ پیشنهاد دادند، که نام آن را به “مرجانی سفید” تغییر دادند.

این رنگ اشاره به رنگ مرجان ها هنگامی که می میرند دارد.

با توجه به این فرض که انتخاب رنگ سال شرکت پنتون بر روی انتخاب رنگ دیگران نیز اثر می گذارد، نه این که فقط سلیقه ی افراد را نشان دهد، آن ها معتقدند که اگر این رنگ هم مثل رنگ مرجانی زنده فراگیر بود، باعث می شد که تلاش های بیشتری برای محیط زندگی مرجان ها و دیگر زمینه ها انجام بگیرد.

“تصور کنید اگر این جامعه ی مبتکر در این مقیاس بزرگ رنگ مرجانی سفید را از اعماق اقیانوس ها به لباس هایی که می پوشیم، محصولاتی که می خریم و رسانه ای که تماشایش می کنیم بیاورد. تصور کنید که رنگ سال پنتون به همان اندازه ی تغییر آب و هوا فراگیر و تاثیر گذار باشد.”

آن ها همچنین متنی طنز در انتقاد به بیانیه ی پرمدعای پنتون درباره ی رنگ سال خودشان نوشتند.

“برندی به تاثیرگذاری پنتون باید در برابر مسائلی که جامعه ی بشری با آن روبرو است موضع محکمی داشته باشد.

مسائلی چون تغییر آب و هوا، و به نحوی صدای مردم برای صحبت کردن با بزرگان صنایع باشد.

این زوج همچنین برای مشتریانی همچون Cadbury، Fordو Maybelline کار کرده اند.

دکوراسیون سفید مرجانی

دکوراسیون سفید مرجانی اتاق پذیرایی

دکوراسیون سفید مرجانی

دکوراسیون سفید مرجانی اتاق خواب

دکوراسیون سفید مرجانی

دکوراسیون آشپزخانه سفید مرجانی

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

 

دکوراسیون سفید مرجانی

نظرات