تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب

0

تعبیر دیدن پاکت نامه و پست و صندوق پستی در خواب

تعبیر خواب پاکت نامه و دیدن صندوق پست و پاکت هدیه و پاکت نامه خالی و گرفتن پاکت از مرده دیدن پاکت نامه عروسی و عزا و بسته در خواب را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور در سایت حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب پاکت نامه عروسی

پاکت نامه عروسی را باز میکند این به نشانه ی گشایش بخت و دور شدن مشکلات و گرفتاری هایی ست که اخیرا برای او پیش امده است .

اگر ببینی برای تو پاکت نامه عروسی ارسال کرده اند و صاحب فرزند باشی یعنی بزودی یکی از فرزندانت ازدواج میکند و به خانه ی بخت می رود

تعبیر خواب پاکت نامه

علی مدنی: اگر کسی ببیند تعداد زیادی پاکت نامه عروسی را پیدا میکند و یا برای او ارسال میکنند به نشانه ی انبوهی از اخبار خوش و غافلگیر کننده است که بدست او خانواده اش میرسد

شیخ طوسی: اهداف شغلی شما دچار آشفتگی شده است، چون قصد دارید محدودیت های قدیمی را کنار بزنید.
احساس می کنید که نمی توانید عجله به خرج دهید، به همین خاطر نگران این هستید که شاید کارهای تان سر موقع تمام نشوند.
حتی ممکن است تا جایی پیش بروید که کارآمدی شما تحت تاثیر قرار بگیرد.
لزومی ندارد که خودتان را قضاوت کنید.

انلی بیتون: علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است .

ابن سیرین : اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ اوست
اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می بريد و پولی به دست می آورید و اگر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق انداختید به کسی اعتماد می کنید.

تعبیر خواب پاکت نامه

تعبیر خواب دادن پاکت نامه به مرده

شاید این روزها اوضاع طبق برنامه های شما پیش نرود، اما یادتان باشد که اگر این طور شد سعی نکنید چیزی را تغییر دهید.
به جای این که خواسته های تان را تحمیل کنید، بهتر است کمی آسان تر بگیرید. از این فرصت استفاده کنید تا موفق شوید

ابراهیم کرمانی :دیدن پاکت و یا بسته ی نامه در خواب به نشانه ی بهبود بیماری هایی است که روح انسان به آن دچار شده است مانند افسردگی شکست در کار غم یا رنج

تعبیر دیدن باز کردن پاکت نامه با گریه

اگر ببینی با باز کردن پاک نامه گریه کردی و یا ناراحت شد این به نشانه ی مشکلاتی است که برای فرزندانت بوجود می آید مانند به بند افتادن کار خلاف کردن.

آنلی بیتون می گوید: شما یک پاکت را باز می کنید
محتوی آنرا بیرون میکشید : چیز گرانبهایی را پیدا می کنید

تعبیر خواب تعداد زیاد پاکت نامه عروسی

علی مدنی: اگر کسی ببیند تعداد زیادی پاکت نامه عروسی را پیدا میکند و یا برای او ارسال میکنند به نشانه ی انبوهی از اخبار خوش و غافلگیر کننده است که بدست او خانواده اش میرسد.

تعبیر خواب پاکت نامه گرفتن

خواب یک پاکت : خبرهای غم انگیز
یک پاکت بسته : مشکلات در آینده نزدیک
شما یک پاکت را باز می کنید و محتوی آنرا بیرون میکشید : چیز گرانبهایی را
پیدا می کنید .
یک بسته پر از نامه بدستتان می آید : ناکامی بزرگ در عشق
یک پاکت را پست می کنید : شانس و اقبال خوش
پاکت می خرید : یک تغییر خوشایند .

تعبیر خواب پاکت نامه

تعبیر خواب پست و صندوق پستی

پست و پاکت نامه در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد.
انتظاراتی که در بیداری داريم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست و یا پست خانه یا پستچی ظاهر می شوند…

تعبیر دیدن پاکت نامه مهر و موم

اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یا مهر شده به دست شما دادند رازی می شنوید و در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می شود که کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند.

تعبیر خواب پاکت نامه سر گشاده

اگر پاکتی داشتید که مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می شنوید که گفتن آن به دیگران بلامانع است. اگر در خواب دیدید که پاکت سربسته و مهر شده را گشودید از غصه و غمی فراغت می یابید.

تعبیر خواب خریدن پاکت

آنلی بیتون می گوید: پاکت می خرید : یک تغییر خوشایند .

نظرات