عکس پروفایل چتر و باران و چتر و پاییز + عکس چتر خیس برای پروفایل غمگین عاشقانه

0

عکس پروفایل چتر و باران و چتر و پاییز + عکس چتر خیس برای پروفایل غمگین عاشقانه

عکس پروفایل چتر در حالت های مختلف و انواع عکس های چتر برای پروفایل با متن و نوشته ای عاشقانه غمگین و عکس پروفایل چتر خیس و چتر در روز بارانی و دختری با چتر در باران و عکس چتر رها شده در روز بارانی را در این بخش از سایت حرف تازه برای ارسال به شبکه های اجتماعی و اینستا و استوری کردن دانلود کنید

عکس پروفایل چتر

عکس پروفایل چتر و باران

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار

اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد . . .

عکس پروفایل چتر

 عکس چتر خیس برای پروفایل

باران

سر زد به دل دوباره غم کودکانه ای
آهسته می تراود از این غم ، ترانه ای
باران شبیه کودکی ام پشت شیشه هاست
دارم هوای گریه ، خدایا ، بهانه ای . . .

عکس پروفایل چتر

عکس پروفایل چتر و پاییز

زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست…
زندگی یعنی همین پرواز ها،
لبخند ها ،آواز ها…
زندگی ذره ی کاهیست، که کوهش کردیم،
زندگی نام نکویی ست، که خوارش کردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجز دیدن یار
زندگی نیست بجز حرف محبت

بیشتر بخوانید : عکس پروفایل باران

 

عکس پروفایل چتر

 عکس چتر خیس در برف

انقدر دوست دارم که پروانه ها گیج میشوند
گل ها تعجب میکنند
و باران دلش اب می افتد

عکس پروفایل چتر

عکس بارون و خیابون

عکس پروفایل چتر

 

باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم:

من تنها نیستم , تنها منتظرم

عکس پروفایل چتر

عکس پروفایل چتر

باران میبارد ، به حرمت کداممان نمیدانم
من همین قدرمیدانم ، باران صدای پای اجابت است
خدا با همه جبروتش ، دارد ناز میخرد ، نیاز کن . . .

عکس پروفایل چتر

پروفایل باران و چتر در پاییز

دریای منی مرا به طوفان بسپار
دستور بده،بگو به من، جان بسپار
بر دوش تو گر جنازه ام سنگین بود
تابوت مرا به باد و باران بسپار

 

عکس پروفایل چتر

عاشقی را دیدم زیر باران
با چمدانی خیس
بی خداحافظی
راهی سفر بود
او به من گفت :
عشق بارانی ست
که یک روز به تو هم می رسد
نمی دانست که من خودم بارانم

عکس پروفایل چتر

پروفایل دختر تنها با چتر در هوای بارانی

عکس پروفایل چتر

عکس پروفایل چتر

تو در گوش باران چه خوانده ای؟

که وقتی می بارد ….

خاطرات از گوشه ی چشمانم

می چکد …..

عکس پروفایل چتر
همینکه بگویید : « آه , گمـــانم امروز بـاران ببــارد . »
کـافـی ست تا ابـرها دوستــتان داشتـــه باشنــد
وَ البـته شمـا را کـه چشـم به راهـشان بـوده اید

عکس پروفایل چتر
به یاد دارم …
آن روز بارانی را
دویدن در گل و لای باران
آب باران را
بوسه های عاشقانه و آغوش هم را
و لمس صورت های خیس یکدیگر

عکس پروفایل چتر

به یاد دارم …
رقصیدیم و عشق ورزیدیم
ریزش قطرات باران را تماشا کردیم
ما در این باران عاشق شدیم و شادی کردیم
ما در هر لحظه زندگی کردیم
و لذت بردیم … از باران گرم و رمانتیک

عکس پروفایل چتر

بـاران کمــی آهستــه تــر
اینجــا کســی در خـانـه نیسـت
مــن هستــم
و
تنهــایــی
و
دردی کــه نــامـش زنـدگیســت …

عکس پروفایل چتر
گفتی باران نم نم را دوست داری
آیا می دانی که
هر وقت گریه می کنم هوا بارانی می شود؟
شاید به همین خاطر است که
خوشحال هستی

عکس پروفایل چتر
حتی اگر من دل شکسته باشم
لذت می بری هر وقت من گریه می کنم

عکس پروفایل چتر
مثل باران چشمهایت دیدنی است
شهر خاموش نگاهت دیدنی است
زندگانی معنی لبخند توست
خنده هایت بی نهایت دیدنی است

عکس پروفایل چتر
دلم به عظمت باران برایت دلتنگی میکند… ؛
امروز عجیب؛
بی واژه؛
بی حصار… ؛
می خواهمت…

عکس پروفایل چتر
باران فقط قطرات آب نیست
باران، عشق آسمان برای زمین است
آن ها هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما عشق را اینگونه برای هم می فرستند
از عشق طبیعت لذت ببر!

عکس پروفایل چتر
کاش نامت باران بود…
آنوقت تمام مردم شهر هم
برای آمدنت دعا می کردند …!

عکس پروفایل چتر
تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داری..
درست وســط کـویـر،
همون قدر زندگی بخش
همون قدر مــحــال!

عکس پروفایل چتر

عکس پروفایل چتر

عکس پروفایل چتر

عکس پروفایل چتر

عکس پروفایل چتر

نظرات