داروی متوپرولول | موارد مصرف و عوارض قرص متوپرولول

0

داروی متوپرولول | موارد مصرف و عوارض قرص متوپرولول

متوپرولول در درمان آنژین صدری مزمن،كنترل زیادی خون(به تنهایی یا همراه با سایر داروهای كاهنده فشار خون) وپیشگیری از انفاركتوس مجدد میوكارد مصرف می‌شود.

متوپرولول

 

مکانیسم اثر متوپرولول

مسدد گیرنده های بتا آدرنرژیک. در دوز پایین، گیرنده های بتا-۱ اختصاصی قلبی را مهار می کند.

اثر ناچیز یا بدون اثر بر روی گیرنده های بتا-۲ دارد.

فارماکوکینتیک متـوپرولول

حدود ۹۵ درصد دارو از مجرای گوارش جذب می‌شود. پیوند این دارو به پروتئین كم است.

متابولیسم دارو كبدی و نیمه‌عمر آن ۷-۳ ساعت می‌باشد.

زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر از راه خوراكی ۴-۶ ساعت و از راه تزریق وریدی ۲۰ دقیقه است.

دفع دارو از راه كلیه (۱۰-۳ درصد دارو به صورت تغییرنیافته دفع می‌شود)

منع مصرف متوپرولول

این دارو در شوك قلبی، نارسایی آشكار قلب، بلوك قلبی درجه دو یا سه دهلیزی-بطنی، برادی كاردی سینوسی و كاهش فشار خون سیستولیك به كمتر از ۱۰۰ میلی‌متر جیوه(برای پیشگیری از انفاركتوس مجدد میوكارد)‌نباید مصرف شود.

عوارض جانبی متـوپرولول

برادی كاردی علامتی (سرگیجه)، اسپاسم برونش(اشكال در تنفس یا خس خس سینه)، نارسایی احتقانی قلب(تورم مچ پا و اندام‌های تحتانی، تنگی نفس)، افسردگی روانی و كاهش گردش خون محیطی(سردی دست‌ها و پاها) با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخلات دارویی متـوپرولول

مقدار مصرف انسولین و داروهای خوراكی پایین‌آورنده قند خون، هنگام مصرف همزمان با این دارو باید تنظیم گردد تا از كاهش بیش از حد قند خون جلوگیری شود.

در صورت مصرف همزمان داروهای مسدودكننده گیرنده بتا-آدرنرژیك با داروهای مسدودكننده كانال‌ها كلسیمی یا كلونیدین، اثرات كاهش فشار خون ممكن است تشدید شود.

مصرف همزمان داروهای مهاركننده مونوآمین اكسیداز با این دارو (مانند فورازولیدون و پروكاربازین) به علت امكان افزیش شدید فشار خون، توصیه نمی‌شود.

در صورت مصرف همزمان این دارو با آمین‌های مقلد سمپاتیك كه دارای فعالیت بتا-آدرنرژیك هستند، ممكن است اثرات هر دو دسته دارو كاهش یابند.

گزانتین‌ها در صورت مصرف همزمان با این دارو ممكن است موجب مهار اثرات درمانی هر دودسته دارو شوند.

همچنین، كلیرانس تئوفیلین افزایش می‌یابد.

هشدار ها متوپرولـول

۱- مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان صورت گیرد: سابقه آلرژی، آسم نایژه‌ای، آمفیزم یا برونشیت غیر آلرژیك، نارسایی احتقانی قلب، دیابت، پركاری تیروئید، افسردگی روانی یا سابقه ابتلاء به آن.

۲- مقدار مصرف این دارو در سالمندان باید بر اساس پاسخ بیمار تعیین شود.

زیرا از یك طرف به علت كاهش حساسیت این بیماران به اثر دارو ممكن است افزایش مقدار مصرف لازم باشد و از طرف دیگر به علت كاهش توانایی متابولیسم و دفع دارو، كاهش مقدار مصرف ممكن است ضرورت یابد.

۳- در بیماران مبتلا به عیب كار كلیه، مقادیر مصرف متوپرولول باید كاهش یابد.

۴- در صورت بروز افسردگی ناشی از این دارو، مصرف آن باید قطع شود.

۵- اگر بعد از یك دوره درمان طولانی با این دارو قطع مصرف آن ضرورت پیدا كند، باید به تدریج و حداقل طی سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود.

در طول این مدت، بیمار باید از فعالیت‌های شدید بدنی پرهیز كند تا خطر بروز انفاركتوس میوكارد یا آریتمی به حداقل برسد.

اگر پس از قطع مصرف دارو، علایم قطع مصرف بروز كرد، باید مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود و به دنبال بهبود بیمار، مصرف دارو را با احتیاط قطع كرد.

۶- در طول مصرف این دارو، پیگیری عملكرد قلب، تعیین نبض، اندازه‌گیری فشار خون و ثبت نوار قلبی و اندازه‌گیری ضربان قلب ضروری است.

توصیه های دارویی

۱- هیچ یك از نوبت‌های مصرف این دارو نباید فراموش شود، به خصوص اگر روزی یك بار مصرف می‌شود.
۲- این دارو، زیادی فشار خون را درمان نمی‌كند، بلكه آن را كنترل می‌نماید. مصرف آن ممكن است تا پایان عمر ضروری باشد.
۳- مصرف دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
۴- در صورتی كه یك نوبت دارو فراموش شود، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود. ولی اگر تا زمان مصرف نوبت بعدی ۴ ساعت باقمیانده باشد، از مصرف آن نوبت باید خودداری شده و مقدار مصرف بعدی نیز دوبرابر نگردد.
۵- در بیماران مبتلا به دیابت، با مصرف این دارو علائم كمی قند خون ممكن است پوشانده شود یا غلظت قند خون افزایش پیدا كند یا كاهش قند خون طولانی شود.
۶- از مصرف این دارو با سایر داروها، به ویژه داروهای مقلد سمپاتیك كه نیاز به نسخه پزشك ندارند، باید خودداری شود.
۷- قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشك مشورت شود.
۸- به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب‌آلودگی و منگی، هنگام رانندگی یا كار با وسایلی كه نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

دارو های هم گروه متوپـرولول

آسبوتولول
آتنولول
بتاکسولول-سیستمیک
بیزوپرولول
کارودیلول
اسمولول
لابتالول
نادولول
نبیولول
پیندولول
پروپرانولول
سوتالول
بیزاپرولول+هیدروکلروتیازید

مصرف در بارداری

در شرایط خاص و نظارت ویژه پزشك قابل استفاده است:

مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست.

منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

نظرات