روز دانش آموز مبارک | عکس نوشته ۱۳ آبان و روز دانش آموز ۹۸

0

روز دانش آموز مبارک | عکس نوشته ۱۳ آبان و روز دانش آموز ۹۸

روز دانش آموز مبارک ، این روز در ایران مصادف است با ۱۳ آبان هر سال. عکس و متن تبریک این روز را از این پست تصویری حرف تازه دانلود کنید.

علت نامگذاری این روز، واقعه کشتار جمعی دانش‌آموزان تهرانی می‌باشد که به نشانه اعتراض به حکومت پهلوی در صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در محوطه دانشگاه تهران جمع شده بودند.

به منظور گرامی‌داشت این روز، ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز دانش‌آموز نامگذاری شده است.

روز دانش آموز مبارک

عکس روز دانش آموز مبارک

روز دانش آموز مبارک

عکس پروفایل روز دانش آموز مبارک

روز دانش آموز مبارک

استوری تبریک روز دانش آموز ۱۳ آبان

روز دانش آموز مبارک

دانش آموزان یاد گرفته اند قدر لحظه ها را بدانند. وقت طلاست!
روز دانش آموز مبـارک باد

روز دانش آموز مبارک

در کشور ما نور خدا هادی فضل است

وز نور خدا جان گرفت دانش آموز

با آن که همه روز و همه مکتب علم است

لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز

روز دانش آمـوز مبارک

روز دانش آموز مبارک

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر.

روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن…

بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن.

کارهایت را مطابق ثانیه های زلال آب ها تنظیم کن.

بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای

و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

روز دانش آموز مبارک

به به شده امروز چه پر شور و دل افروز

چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز

هر یوم در این عصر به از یوم گذشته است

وین سیزده آبان به از سیزده نوروز

روز دانش آموز مبارک

در مدرسه از نشاط من کم کردند

از فرصت ارتباط من کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم

از نمره ی انضباط ما کم کردند

روز دانش اموز مبارک باد !

روز دانش آموز مبارک

سفرهایی از این سال تا تولد لطیف باران، برای تو ترسیم شده است.

خنده های گلبرگ های نو، چقدر شبیه سجاده کوچک توأند که وقت نماز،

همه جا را معطر می کند! بلوغ تو آغازگر مسیر پر از مهر بندگی است.

روز دانش آموز مبارک

این سیزده آبان همان ثابت روز است، کین روز شده ثبت به دیباچه هر روز

هر سال به و ماه به و روز به و به امروز ز دیروز و دگر روز به امروز

روز دانش آموز مبارک

در ایران الله نشان رهایی است

دانش اموز را باشد نشان اشنایی

هر روز هر مکان است دانش آموزی

ولی ۱۳ آبان است روز حکمت آموزی

روز دانش آموز بر دانش اموزان مبارک

روز دانش آموز مبارک

ستاره و ماهی درخشانی دانش اموز

به دنبال نمره و کامی دانش اموز

در این جهان تاریک و بی نور

همان اختر درخشانی دانش اموز

روز دانش آموز مبارک

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت

او به همه فهماند که چگونه می توان از قعر نیستی به اوج هستی رسید

روز دانش آموز مبارک

رزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ،

امید و جنبش می بخشد؛

پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

روز دانش آموز مبارک

چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است

این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن!

قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان!

بگذار آسان و بی کاستی، شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود!

روز دانش آموز مبارک

این تردیدها، نشانه های خوبی است که تو را به ساحل امن آرامش می رساند؛

اگر سرکوبشان نکنی و بهانه بی حالی و بی تحرکی نسازیشان،

بلکه قدرشان را بدانی و از آنها پلی بسازی به سوی بزرگ ترهایی که

حالا از مزرعه تجربه و علمشان، خوشه های کمال می چینند.

روز دانش آموز مبارک

نظرات