تعبیر دیدن جوش صورت و بدن و آکنه در خواب

0

تعبیر دیدن جوش صورت و بدن و آکنه در خواب

تعبیر خواب جوش صورت و آکنه و دیدن درآوردن جوش های چرکی و قرمز روی پیشانی یا گونه و یا اعضای بدن را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان معروف میخوانید

تعبیر کلی دیدن جوش صورت در خواب می‌تواند در رابطه با عزت نفس و خودشناسی بیننده خواب باشد هر چند که جوش پیشانی به بیماری یکی از اقوام تعبیر شده است

تونی کریسپ : جوش صورت در خواب نشان دهنده وجود نقص شخصیتی، نگرانی فرد درباره ظاهرش از دید دیگران و یا حس بد و منفی نسبت به درون و طینت وی است که اینکه پاک نیستید.
این خواب نیز می‌تواند مربوط به احساسات شما درباره خال و لک‌ها بدن خودتان نیز باشد.

تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب ترکوندن جوشها و آکنه صورت

اگر در خواب جوش صورت خود را دستکاری کردید باید احساسات منفی خود را بیان و با آن‌ها روبرو بشوید.

تعبیر خواب جوش چرکی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می‌آید، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید.
در تعبیر دیگر آمده ،جوش چرکی و آکنه نشان ثروت و مالی است که در راه است که به زودی به آن خواهید رسید

تعبیر خواب جوش پیشانی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر بر پیشانی خود جوش ببینید، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.
زیگموند فروید : یک جوش بزرگ بر روی پیشانی نشان دهنده یک مشکل مربوط به روابط شماست.
به طور کلی دیدن هرگونه جوش و آکنه در خواب می تواند نشان دهنده عذاب روحی و یا اعتماد به نفس پایین شما باشد .

تعبیر خواب جوش

تعبیر دیدن آکنه زیاد در صورت در خواب

اگر در خواب ببینید که صورت شما جوش و آکنه زیادی دارد نشان می دهد که شما به دلیل مشکلات زیادی که دارید ، احساس ناامنی شدیدی می کنید.
این مشکلات می تواند مالی و یا خانوادگی باشد.
وگر می خواهید در آیینه نگاه کنید و تعداد و وضعیت جوش های صورت خود را ببینید اینگونه تعبیر می شود که شما شدیدا به دنبال یافتن منشا و راه حلی برای این مشکلات خود هستید.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن شکم در خواب

تعبیر خواب جوش روی صورت دیگری

اگر در خواب ببینید که صورتی کسی جوش دارد و شما نمی توانید به او نگاه کنید و سعی دارید از اون دور شوید می تواند به این معنی باشد که شما بسیار ظاهر بین هستید و از روی ظاهر دیگران قضاوت می کنید.
اگر خواب ببینید که بر صورت شخص دیگری جوش چرکی زده، او به ثروت خواهد رسید.
اما اگر صرفا صورت او جوش های ریز یا درشت سرخ داشته باشد، افکار او پریشان بوده و یا شخصی از وابستگان او به بیماری مبتلا شده یا خواهد شد و بهتر است برای رفع بلا و سختی صدقه بدهد.

تعبیر خواب جوش قرمز صورت

دیدن جوش و آکنه قرمر بدون چرک نشانه ناراحتی و تکدر از یکی از اقوام نزدیک است. همینطور ممکن است یکی از اقوام به بیماری مبتلا شده باشد

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر خواب جوش بدن (دست و کتف و گردن)

جوش زدن در بدن اگر چرکی باشد، و از آن چرک بیرون بیاید به تعبیر رسیدن به ثروت و اگر غیر چرکی باشد، نشانه بیماری و یا تکدر خاطر است. هر قسمت از اعضای بدن در خواب به بخشی از فامیل تعبیر می شود.
اگر ببیند جوش چرکی در بدن دارد و از آن چرک می آید، به مال و ثروت خواهد رسید
مثلا دست در خواب به همسر یا به برادر بیننده خواب تعبیر می شود

نظرات