نحوه نوشتن استعفا نامه زیبا به همراه چند نمونه متن استعفا نامه تاثیرگذار

0

نحوه نوشتن استعفا نامه زیبا به همراه چند نمونه متن استعفا نامه تاثیرگذار

استعفا نامه و نحوه نوشتن و فرم نامه و متن محترمانه و تاثیر گذار آن را با چند نمونه از این نوع نامه های مربوط به استعفا را در سایت حرف تازه مشاهده کنید و از آنها برای موضوعات مربوطه استفاده کنید

طریقه نوشتن استعفا نامه

ابتدا توجه داشته باشید که قبل از نوشتن و تنظیم استعفا نامه خوب و عاقلانه فکر کنید و از روی عصبانیت و خشمو دخوری این کار را انجام ندهید ، مگر دد مواقع ضروری و مهم که چاره ای جز استعفا ندارید

استعفا نامه

نمونه متن استعفا نامه اداری

جناب آقای ….

مدیر محترم امور اداری / رییس محترم اداره کارگزینی

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب …………. به شماره کارمندی …… و به شماره شناسنامه ……. که از تاریخ ……….. در این شرکت با سمت ……. در واحد …… مشغول بکار می باشم بدلایل شخصی / کاری تقاضای استعفای خود را از تاریخ …………… بحضور تقدیم می دارم.

خواهشمند است دستور فرمایید اداره امور کارکنان درخصوص درخواست اینجانب اقدام لازم مبذول نمایند.
بدیهی است اینجانب تا زمان تسویه حساب در خدمت شرکت بوده و در صورت نیاز آمادگی دارم تا آموزش نفر جدید جهت تصدی شغل مربوطه را بر عهده گیرم.

پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر خویش را ابراز نموده و توفیق جنابعالی و دیگر همکاران محترم مجموعه را از خداوند منان خواستارم.

با تشکر و سپاس

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضا

نمونه متن استعفا

قوانین استعفا از کار و شغل

حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء کند پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود
در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت .
بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند.

نمونه متن استعفا از شرکت یا اداره

مدیریت محترم شرکت                                   ۲۴/۰۴/۹۶

سلام علیکم

احتراماً بدینوسیله به استحضار عالی میرسانم که اینجانب ……. پرسنل بخش ……..این شرکت تنها تا پایان سال جاری قادر به ادامه همکاری با این شرکت محترم میباشم.

ضمن تشکر وقدر دانی بابت توجه مدیران محترم شرکت به اینجانب در طول مدت خدمت ام خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تسویه حساب کامل اینجانب اقدام شایسته صورت پذیرد.

قبلا از توجه وهمکاری آن مدیر محترم کمال تشکر را دارم

متن استعفا نامه کارگر

مدیریت محترم عامل                                         ۲۶/۰۴/۹۶

با سلام

احتراماً بدینوسیله به استحضار عالی میرسانم که اینجانب ……پرسنل بخش …… این شرکت بدلیل مشکلات مالی/حقوق/شخصی/… تنها تا پایان ماه جاری قادر به ادامه همکاری با این شرکت محترم میباشم.

لذا خواهشمند است با استعفای اینجانب موافقت بفرمائید

ضمن تشکر وقدر دانی بابت زحمات چندین ساله مدیران محترم شرکت.

مراتب جهت اطلاع واقدام لازم حضورتان ارسال میگردد.

متن استعفا نامه تاثیر گذار

به نام خدا

تاريخ:

مديریت محترم …………………….
موضوع: استعفاء
با سلام و احترام
اینجانب …………………………….. بنا به دلایل شخصی قادر به ادامه همکاری با آن شرکت نمی باشم و بدینوسیله استعفاء خود را اعلام می نمایم.
خواهشمندم در صورت موافقت با استعفاء مراتب کتبا به بنده اعلام شود تا محل کار را ترک و برای انجام تسویه حساب مراجعه نمایم.
در غیر اینصورت مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون کار بنده وظیفه دارم به مدت یک ماه به کار خود ادامه دهم.

با تشكر
نام و نام خانوادگی/امضاء

نظرات