عکس نوشته پروفایل دیوانگی برای تلگرام و اینستاگرام | جملات دیوانگی

0

عکس نوشته پروفایل دیوانگی برای تلگرام و اینستاگرام | جملات دیوانگی

پروفایل دیوانگی کردن با نوشته های زیبا مناسب برای شبکه های اجتماعی را از این پست مجله اینترنتی حرف تازه مشاهده و دانلود کنید.

نفس هایت مرا دیوانه کرده ، بیا دیوانگی را دوست دارم

تو شمع روشن جان و دلم باش ، که من پروانگی را دوست دارم

بخوان شعری مرا آشفته تر کن ، درونم مستیت را شعله ور کن

در آتشخانه ام دستی بیافشان ، ز تو مستانگی را دوست دارم

به چشمانت زبانی تازه آموز ، که رِند است و خراب و خانمانسوز

فقط درلحظه ی ناب وصالت ، چنین رندانگی را دوست دارم

بپا کن آتشی در خانه ی دل ، مرا آواره کن منزل به منزل

شرابم ده ز مینای لبانت ، شراب خانگی را دوست دارم

کمی مردانه تر با من در آویز ، به یکباره چنان طوفان فرو ریز

مرا در خود بمیران زنده ام کن ، زخود بیگانگی را دوست دارم

برای خواب من آغوش واکن ، کمی آهسته اسمم را صدا کن

چنان منصف کمی عاقل نما باش ، که این فرزانگی را دوست دارم

پروفایل دیوانگی

عکس نوشته پروفایل دیوانگی

پروفایل دیوانگی

عکس پروفایل دیوانگی تلگرام

پروفایل دیوانگی

عکس نوشته پروفایل دیوانه

پروفایل دیوانگی

اوج

دیوانگی ست؛

یکی را داشته باشی،

که برای نداشتنش

هر روز تمرین کنی

که قوی باشی!

پروفایل دیوانگی

مرد من

مردانه تر عاشقم باش

ببینی برای دیوانگی هایت چقدر زنم

پروفایل دیوانگی

دیوانگی از جنس تنهایی
با طعم
تلخ چای جمعه…

پروفایل دیوانگی

گر تو شیرین زمانی

نظری نیز به من کن

که به دیوانگی از عشق

تو فرهاد زمانم

پروفایل دیوانگی

بدان و آگاه باش

دیوانگی انتخاب کردن……

قشنگ تر از عاقلانه انتخاب شدنه.

پروفایل دیوانگی

چقدر زندگی قشنگ میشود

وقتی کسی را داشته باشی

که پا به پای تو دیوانگی کند

پروفایل دیوانگی

یکی

بایدتو زندگی ات باشد

که بدون اجازه به لحظه هایت

سرک بکشد

و باتشر ومحکم

حالت راخوب کند

که دیوانه وارپای دیوانگی هایت بماند

و آدم هر روزبگوید

او از من دیوانه تر است

پروفایل دیوانگی

گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود

ز آن دم که دیدمت دیوانه تر شدم

پروفایل دیوانگی

دختر ها عاشق که میشوند

دیوانه میشوند!

پا به پایشان دیوانگی کنید

آنها را دیوانه رها نکنید

پروفایل دیوانگی

از زمانی که تهمت دیوانگی بهت بزنن

دیگه مهم نیست چیکار میکنی…

چون هر کاری انجام بدی

دیوانگی محسوب میشه!

پروفایل دیوانگی

نظرات