عکس گرافیکی عاشقانه ویژه شبکه های اجتماعی و پروفایل | متن عاشقانه

0

عکس گرافیکی عاشقانه ویژه شبکه های اجتماعی و پروفایل | متن عاشقانه

عکس گرافیکی عاشقانه مناسب برای پست زدن در شبکه های اجتماعی و عکس پروفایل را به همراه جملات عاشقانه از این پست حرف تازه دانلود کنید.

عکس گرافیکی عاشقانه

عکس گرافیکی عاشقانه جدید

عکس گرافیکی عاشقانه

عکس گرافیکی عاشقانه تلگرام

عکس گرافیکی عاشقانه

عکس عاشقانه برای پست اینستاگرام

راستش را بخواهی
می‌گویم مراقب خودت باش
فقط دلیلش خوب بودن حال تو نیست
خیلی وقت است که حال من بند شده به تو
مراقب خودت باش تا همیشه خوب باشی
تا من از خوب بودن تو حال دنیایم قشنگ شود
تو خوب باشی، روزگار بر وفق مراد است
پس لطفا مراقب خودت باش

عکس گرافیکی عاشقانه

مهربانی ات را مرزی نیست
یقین دارم فرشته ای
قبل از آفرینشت
قلبت را بوسیده
دوستت دارم

عکس گرافیکی عاشقانه

دنیا هم کـه ازآن تـو باشد
تا زمانی کـه درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره‌ های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی

عکس گرافیکی عاشقانه

کاش میشد هر نفست رو
روی دیوار قاب عکس کرد
لحظه ی خندیدن تو
چندبار برگشت و مکث کرد

عکس گرافیکی عاشقانه

تــو هنـــوز
بــا تمـام نبـودنت
تنهــا پنــاهگــاه مـن
از ایـــــن آدمهــــــایـــی

عکس گرافیکی عاشقانه

هر وقت یک نفر رو داغون کردی
باهاش بد حرف زدی
اما اون‌ هنوز داشت
مثل قبل باهات رفتار میکرد
مطمئن باش اون‌ عاشقته

عکس گرافیکی عاشقانه

می خواهم فراموشت کنم
اما فراموشی اتفاقِ بزرگی ست
که هرگز رخ نخواهد داد
دوست دارم لعنتی

عکس گرافیکی عاشقانه

چه کار به حرف مردم دارم
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم
مگر می شود تو را دوست نداشت

عکس گرافیکی عاشقانه

یه روز کسی که خیلی دوسش داشتم
بهم گفت واسه بزرگترین ارزوم دعا کن
منم شب ها اشک ریختم و دعا کردم
اما هیچ وقت نفهمیدم بزرگترین ارزوش جدایی از من بود

عکس گرافیکی عاشقانه

زندگی مثل بازی حکمه
حتماً لازم نیست
دست خوبی داشته باشی
اگه یار خوبی داشته باشی
با بدترین دست هم برنده ای

عکس گرافیکی عاشقانه

نظرات