تفریحات

عکس روز کودک مبارک | متن تبریک و عکس روز جهانی کودک مبارک

0

عکس روز کودک مبارک | متن تبریک و عکس روز جهانی کودک مبارک

روز کودک مبارک. روز جهانی کودک را به شما کودکان عزیز تبریک می‌گوییم. امیدواریم تمام بچه های‌ دنیا در صلح و آرامش و شادی زندگی کنند.

روز کودک مبارک

عکس پروفایل روز کودک مبارک

روز کودک مبارک

عکس نوشته روز جهانی کودک

روز کودک مبارک

عکس استوری روز جهانی کودک مبارک

روز کودک مبارک

اگر کودک نبود

نه پدر معنا داشت

نه هیچ مادری بهشتی می شد

اگر کودکان نبودند

شکوفه های زندگی بـه بهار نمی رسیدند

و خانواده بی مفهوم ترین واژه ای می شد

کـه در لغت نامه ها می شد پیدا کنی

روز کودک مبارک

کودک مـن اگر تـو نبودی

شمعدانی های لب پنجره

آن گونه زیبا گل نمی کردند

و عطر سیب و گل های اقاقی مـن

دیگر معنایی نداشتند

روز کودک مبارک

یک روز در جهان

مخصوص کودک است

روزی پر از امید،

خوب و مبارک است

گویند کودکان

گل های‌ عالمند

زیباترین گل جهان،

رخسار کودک است

روز کودک مبارک

امروز چـه روز خوبیست

روز قشنگ کودک

روز جهانی توست

باشد بر تـو مبارک

پوست هرکی یه رنگه

سرخ و سیاه و سفید

هر آدمی را خدا

بـه یک شکلی آفرید

اگر باشیم متحد

جهان میشه گلستان

روز کـودک مبـارک باد

روز کودک مبارک

تبریک تبریک تبریک

بیایید همه ی ی بچه های عالم گوش بدید بـه حرفم

بخونیم یک صدا با هم ترانه هم مون شادمانه

بـه هم نزدیک میشه دلهای مـا باز

دلها درحال پرواز

نژاد و رنگ وپوست تنها بهانه ست

محبت چاره ساز اسـت

همه ی ی ی کودکان خلق خداییم از پلیدی جداییم

شعار مـا همه ی ی باشد تکاتک

برای روز کودک

روز کودک مبارک

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است

کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است

کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

روز کودک مبارک

رنگ و وارنگه دنیا / خیلی قشنگه دنیا

چونکه دوبار آمد / خورشید خانم زیبا

زودباش بلندشو ازخواب / بازی بکن روی تاب

آغاز شده دو باره / یک روز خوب خدا

روز شـما مبارک / ای کودکان دانا

باعث افتخارید / امید فردای مـا

*روز جهانی کودک مبارک*

روز کودک مبارک

کودکان باغچه هایی از امیدند

کـه از شکوفه های انار لبریز اسـت

هر کودک گلدانی اسـت کـه

از زیباترین گل های معطر

خانه ها رابه نزدیک ترین بهارها گره زده اسـت

روز کودک مبارک

کودکان

نزدیک ترین راه های رسیدن بـه عشق را

از پرنده ها بهتر بلدند

کودکان

از تمام ستاره ها و پرنده ها

بـه آسمان نزدیک ترند

روز کودک مبارک

اگر روزی می آمد کـه جهان

خواب هیچ کودکی را نمیدید

بی شک صداقت بـه آخر میرسید

و دوستی ومهربانی

پشت اندوه های بزرگ بزرگ سالی های مان

گم می شد

روز کودک مبارک

این روزها اگر عاشقانه سپری می‌شوند

بـه عشق بودن شماست

دنیا با کودکان همیشه زیباست

زیباتر از همه ی ی روزهایی کـه سراغ داریم

روز کودک مبارک

کاش دنیا بـه زیبایی روزهای کودکی می شد

کاش کودکان صمیمیت شان را

هم چون دوستی های بی ریای شان فراگیر میکردند

کاش دنیا سراسر کودکانه می شد و مـا کودک

روز کودک مبارک

روز کودک است کاش کودک بودم

در بستر تنهایی ام

کسی لالایی کودکانه

می‌خواند برایم؟..

روز کـودک مبـارک

روز کودک مبارک

نظرات