عکس نوشته پروفایل پرسپولیسی تلگرام و اینستا | متن هواداری پرسپولیس

0

عکس نوشته پروفایل پرسپولیسی تلگرام و اینستا | متن هواداری پرسپولیس

پروفایل پرسپولیسی با عکس نوشته های زیبا برای عاشقانه و هواداران تیم پرسپولیس و مناسب تلگرام و اینستاگرام را از این پست حرف تازه دانلود کنید.

پروفایل پرسپولیسی

عکس پروفایل پرسپولیسی تلگرام

پروفایل پرسپولیسی

عکس نوشته پروفایل پرسپولیسی برای اینستاگرام

پروفایل پرسپولیسی

عکس نوشته پرسپولیسی ام

پروفایل پرسپولیسی

خــوشــتـریـــن رنــگ مـحـبت در وجـود

ای کــه پیـــکــارت تعــصـب می ســرود

بـــا تــو هســتـــم با ای یــــار نفـیـــس

پرسپولیسم پرسپولیسم پرسپولیس

پروفایل پرسپولیسی

یه تیم پر از دلیران

گر چه حریفت قدره

اما تو می شی قهرمان

پروفایل پرسپولیسی

میان رنگهای باغ هستی
فقط قرمز جدا کردن چه زیباست

تورا ای پرسپولیس، محبوب دلها
زعمق جان دعا کردن چه زیباست

پس از هر برد وهر پیروزی تو
غم دل را رها کردن چه زیباست

ز بهر برد تو بر تیم آبی
توکل بر خدا کردن چه زیباست

تو در فوتبال ایران بهترینی
تو را سرور صدا کردن چه زیباست

پروفایل پرسپولیسی

هیچکی جلودار تو نیست

نمرهء فوتبال تو بیست

قرمز رنگ پیرهنت

با سرخی خون یکیست

پروفایل پرسپولیسی

پرسپولیس ای شمع شب افروز عشق

ای بهــاریـــن قــصـــه پــیـــروز عــشـق

ای ســرور سـیــنــــه هـای پرز و چـــاک

ای نــمـــاد رزم و عــظـــم و حس پــاک

پروفایل پرسپولیسی

امسال پرسپولیس چند تا گل به استقلال می زنه ؟

فال گیر: یه لحظه صبر کن ببینم

والا تعدادش انقدر زیاده تو فنجون جا نمی شه !

پسر اون لگن وردار بیار !

پروفایل پرسپولیسی

به استقلالیه می گن درد عشق بدتره یا درد دندون ؟

می گه هنوز تو دربی ۶ تا گل نخوردی !!

پروفایل پرسپولیسی

چه خوش گفت فردوسی پور در نود

که قرمز به آبی برنده شود

میازار اس اس که کیسه کش است

که دل دارد و بر همینش خوشست

چو شش تا بخوردست از روزگار

دگر آبیان را نماندست قرار

پروفایل پرسپولیسی

تو کز محنت دسته سه بی غمی

سرافراز و سرخی، بخندا همی

توانا بود هرکه قرمز بود

ز شیشتا دل شیر غران بود !

پروفایل پرسپولیسی

بزنید به تخته / قرمز پایتخته
بردنش چه سخته / قرمز پایتخته
°•♥پرسپولیس قهرمان سرور کیسه کش ها‎♥•°

پروفایل پرسپولیسی

نظرات