عکس جذاب پروفایل تلگرام و اینستاگرام | عکس نوشته جذاب و خاص

0

عکس جذاب پروفایل تلگرام و اینستاگرام | عکس نوشته جذاب و خاص

عکس جذاب پروفایل با تصاویر ساده و نوشته های مفهومی برای شبکه های اجتماعی را از این پست تصویری مجله اینترنتی حرف تازه دانلود کنید.

عکس جذاب پروفایل

عکس جذاب پروفایل تلگرام

عکس جذاب پروفایل

عکس نوشته پروفایل جذاب و عاشقانه

عکس جذاب پروفایل

عکس نوشته جذاب پروفایل و استوری

عکس جذاب پروفایل

به دنبال خدا نگرد!!

خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست!

خدا در جاده های بی انتها نیست!

به دنبالش نگرد…..

خداوند در قلبیست که شاد میکنی و در لبخندیست که هدیه میکنی!

عکس جذاب پروفایل

تنها چیزی که در دنیا می توانی نغییرش دهی،
خودت هستی
و با این کار دنیا را متحول می کنی.

عکس جذاب پروفایل

مرد شدن حاصل یک لقاح اتفاقی است
اما مرد بار آمدن و زیستن
حاصل تلاش و غلبه بر سختی هاست
و مردی جاودانه شدن
حاصل یک عمر نیک نامی است

عکس جذاب پروفایل

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم
چیزی از معناش کم نمیشه !
درست مثه آدمهای گندی که
لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !

عکس جذاب پروفایل

اینـجــــا ، زمین …
ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان !
نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست !
امّــــا ،
مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد !
سلام ، تـــــولــــــیدَش !
و انــــــــقضـــایــــــــش ؛
خــــداحــــافــــظ !

عکس جذاب پروفایل

مثبـــت بیندیشیـــم…
از مـــادربزرگ پرسیـــدم:
هیـــچوقت پدربزرگ برات “گل” خریـــد؟
گفـــت:
همـــه ی دامـــن هایی که برام خریـــد گلـــدار بود….
به همیـــن سادگی

عکس جذاب پروفایل

خودت باش،

نه تندیسی که دیگران می خواهند،
وقتی روحت را قالب فکر دیگران میکنی،
زیبا میشوی به چشمشان،
اما،
قبول کن،
تمام مجسمه ها شکستنی هستند،
در کمال زیبایی…..

عکس جذاب پروفایل

در تقدیر هر انسانی معجزه ای خاص از طرف خدا تعیین شده که قطعا

در زندگی اش در زمان مناسب نمایان خواهد شد؛
یک شخص خاص♥
یک اتفاق خاص♥
یک موهبت خاص♥
منتظر معجزه زندگی خود باشید

عکس جذاب پروفایل

انسان سه راه دارد :

راه نخست از اندیشه می گذرد ، این والاترین راه است !

راه دوم از تقلید می گذرد ، این آسان ترین راه است !

راه سوم از تجربه می گذرد ، این تلخ ترین راه است !

عکس جذاب پروفایل

در زندگی بايد دو عامل را هدف زندگی قرار داد :
رسيدن به آنچه که می خواهی
لذت بردن از آن

عکس جذاب پروفایل

زندگی ما آدم ها حکایت یخ فروشی است

که از او پرسیدند

فروختی ؟

گفت : نخریدند، ولی تمام شد

عکس جذاب پروفایل

نظرات