تعبیر خواب وصیت نامه و وصیت کردن و وصیت نامه نوشتن

2

تعبیر خواب وصیت نامه و وصیت کردن و وصیت نامه نوشتن

تعبیر خواب وصیت نامه و وصیت کردن و نوشتن وصیتنامه و یا خواندن وصیتنامه مرده و …را در این بخش از تعبیر خواب سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور و شناخته شده میخوانید.

تعبیر خواب وصیت نامه

معانی و تعبیرهای مختلفی برای این خواب اظهار شده که ما همه آنها را بیان کردیم تا اگر خوابی با این موضوع و یا مشابه آن مشاهده کردید، حکمت آنرا بدانید.
در ضمن در مطالب قبلی تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب قبر و قبرستان و تعبیر خواب جنازه را خواندید و میتوانید روی لینک ها کلیک کنید و این تعبیر خوابها را بخوانید.
دیدن وصیت نامه بیشتر بر این موضوع دلالت دارد که کار یا مسئولیتی که به شما واگذار شده است به درستی و دقت در حال انجام شدن است

تعبیر خواب وصیت نامه و وصیت کردن

علامه طباطبایی: دیدن خواب وصیت نامه در خواب نشانه بلند شدن طول عمر و داشتن نفس و وجدانی پاک و آینده ای بدون خطر و ترس برای بیننده است.

آنلی بیتون: اگر فردی در خواب ببیند که مرگش فرا رسیده و وصیت نامه خود را می نویسد نشانه این است که بیننده رویا در امور تجاری اش معاملاتی را انجام می دهد.

اگر فردی در خواب ببیند که در وصیت نامه ای حرف هایی بر علیه وی مکتوب شده است نشانه این می باشد که وی با افراد دیگر مشاجره و اختلاف هایی را پیدا می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که نمی تواند از حق و حقوق خود که در وصیتی قید شده است دفاع نماید بیانگر این است که آن فرد در معرض سخنانی افترا آمیز قرار می گیرد.

تعبیر خواب وصیت نامه نوشتن

اگر فردی در خواب ببیند که مشغول نوشتن وصیت نامه است نشانه این می باشد که این فرد دست به کارهایی مهم می زند.

تعبیر خواب گم شدن وصیت نامه

گم شدن وصیت نامه در خواب بیانگر این است که بیننده خواب در خیانت و فریبی شریک می شود.

تعبیر خواب خواندن وصیت نامه مرده

اگر فردی در عالم رویا وصیت نامه فرد مرده ای را مشاهده کند نشانه این می باشد که مسئولیت یا کاری به بیننده خواب واگذار شده است که بدرستی و با دقت در حال انجام دادنش است و علاوه بر این بیننده رویا به گونه ای زندگی خواهد کرد که سایر افراد از وی تقدیر می کنند و او را مورد حمایت قرار می دهند.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن بهشت در خواب

تعبیر خواب وصیت نامه

تعبیر خواب وصیت کردن

به نفع یکی از بستگان وصیت می کنند : عمر شما طولانی است .
به نفع زنتان وصیت می کنید : زنتان قبل از شما فوت می کند .
به نفع بچه هایتان وصیت می کنید : شادی و خوشبختی بزرگ
به نفع یکی از دوستان وصیت می کنید : بزودی خواهید مرد

تعبیر خواب خواندن وصیت نامه

اگر فردی در خواب مشاهده کند که وصیت نامه ای را می خواند نشانه این می باشد که در اطرافیان بیننده رویا تغییرات محسوسی ایجاد می شود.

تعبیر خواب نوشتن وصیت نامه بیانگر این می باشد که سلامتی بیننده خواب به خطر می افتد.

اگر فردی در خواب مشاهده کند که مشغول نوشتن وصیت نامه ای می باشد نشانه این است که زندگی بیننده رویا یکباره در مسیر صحیحی قرار می گیرد و همه کارها و برنامه ریزی های وی سر و سامان پیدا می کند و در بیشتر امور بیننده رویا به منفعت و موفقیت می رسد.

تعبیر خواب نوشتن وصیت با غم و گریه

اگر فردی در خواب ببیند که به همراه ناراحتی و گریه برای کسی یا کسانی وصیت نامه می نویسد نشانه این است که بینده خواب تا چند روز آینده به واسطه شنیدن خبرهای خوش در مورد زندگی اش احساس خوشحالی زیادی می کند و امید و روحیه وی دو چندان خواهد شد.

تعبیر دیدن نوشتن وصیتنامه توسط دیگران

اگر فردی در خواب ببیند که یکی از دوستان نزدیکش در حال نوشتن وصیت نامه اش است نشانه این می باشد که چند اتفاق خوش آیند و طلایی بزودی برای دوست بیننده خواب می افتد و بلا و ترس و خطر از اطراف وی دور می شود.

تعبیر خواب نوشتن وصیت نامه توسط اعضای خانواده

اگر یکی از اعضای خانواده ات وصیت می نوشت و شما فقط شاهد این کار بودید دلالت بر بلند شدن طول عمر ، بخشش گناهان ، اینده ای موفق و آرام و همچنین سعادتمندی و موفقیت برای خود شماست.

2 دیدگاه در “تعبیر خواب وصیت نامه و وصیت کردن و وصیت نامه نوشتن

 1. کاربر گفت:

  خواب دیدم دشمنا با تفنگ تیر میزدن ب ناحیه قلبم و تو اون زمان ک نفس های اخرو میکشیدم وصیت میکردم ولی نمیدونم چرا هیچ دردی احساس نمیکردم ناحیه قلبم سورلخ شده بود بدون هیچ خونریزسو دردی همیک ک میخواستم چشمام ببندم و شهید بشم از خواب بیدار شدم:/

 2. امین گفت:

  با سلام و درود
  خواب دیدم که خونمون بودیم و پدرم هم که حدود ۷ ماه پیش به رحمت خدا رفته است ، در خانه بود
  من در خواب میدانستم که پدرم فوت شده .
  انگار که پنجشنبه و جمعه را مرخصی گرفته بود و پیش ما آمده بود و باید جمعه عصری به سمت قم برمیگشت.
  منو پدرم و برادرم باهم صحبت میکردیم.
  چند تا جعبه بود که در آن وسایل‌و کاغذ بود که روی غلطک بود و از جلوی ما رد میشد و در یکی از آنها وصیت نامه پسر دایی ام بود (البته در حال حاضر پسر دایی ام زنده است )و برادرم به تمسخر گفت پرویز هم وصیت نامه داره .
  در همین لحظه من از پدرم پرسیدم که شما وصیت نامه نداری بابا ؟
  پدرم گفت نه .
  وگفت یه کاغذ از همان کاغذ های داخل جعبه بده تا بنویسم .
  از همان کاغذ های داخل جعبه چند تا رو برداشتیم و به پدرم دادیم ،
  در آن کاغذ فرمی تایپ شده بود و پدرم آن را پر میکرد و گویی تیک میزد . بعد از پر کردن برگه از پدرم خواستم برگه را به من بدهد تا آن را بخوانم.خواهرانم از بیرون آمدند و وارد خانه شدند و من در حال خواندن برگه بودم ، قسمت تایپ شده را نخواندم فقط پایین برگه ، پدرم با روان نویس قرمز نوشته بود که داماد یکی و پسر دوتا و امضایش کرده بود. من از پدرم پرسیدم به کسی بدهکار نیستی؟ پدرم گفت نه .
  از او پرسیدم از کسی طلبکار هم نیستی ؟ اولش گفت نه اما بعدش گفت چرا … برگه رو بده تا بنویسم و در برگه نوشت و برگه را تا کرد. و من به او گفتم در مراسم ختم شما ، ما در مسجد هم اعلام کردیم که اگر کسی از پدر ما طلبکار است و یا به پدر ما بدهکار است بیاید و به ما بگوید ، اما کسی نیامد .
  من و برادرم و خواهرانم مشغول صحبت بودیم و من به شوخی به خواهرانم گفتم که بابا گفته پسر ۴ تا سهم و دختر ۱ سهم ارث میبرد ، خواهرانم هم میگفتند آخه چرا و خواهر کوچکترم با لبخند به پدرم میگفت چرا بابا پسر ۴تا و دختر یکی ، و همگی میخندیدیم. مادرم برگه وصیت نامه پدرم را برداشت تا بخواند تا ببیند حرفی که من زدم درست است یا نه . اما من دیگر روی برگه را نخواندم که از چه کسانی طلبکار است و پدرم میگفت که وقت مرخصی اش تمام شده و باید به سمت قم برگردد. و من و برادرم میخواستیم پدرم را به سمت قم ببریم و برسانیم

نظرات