تغییر ساعت رسمی کشور روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

0

تغییر ساعت رسمی کشور روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

تغییر ساعت رسمی کشور مانند هر ساله در شش ماه سال انجام می شود و امسال نیز با فرا رسیده شش ماه دوم سال ۹۹ و آغاز مهر ماه و پاییز ،ساعت یک ساعت یه عقب کشیده می شود.

تغییر ساعت رسمی کشور یکشنبه 30 شهریور 99 + 30 شهریور 99 زمان عقب کشیدن ساعت

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۹ یکساعت به عقب کشیده می شود ،یعنی ساعت ۲۴ و ۱۲ شب روز یکشنبه ۳۰ شهریور بعد از عقب کشیدن میشود ساعت ۲۳ و یا ۱۱ شب

امسال نیز همچون سال های گذشته، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۹ یکساعت به عقب کشیده می شود

 

زمان به عقب کشیدن ساعت رسمی کشور ۹۸

بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۶ مجلس برای عوض و تغییر کردن، ساعت کشور در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۹ ساعت ۲۴ یک ساعت به عقب کشیده می‌ شود.
ساعت کشور هر سال در ساعت ٢٤ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌ شود و در ساعت ٢٤ روز سی ام شهریور ماه به حال سابق برگردانده می‌شود.

دلیل این اقدام دولت صرفه جویی در انرژی منابع طبیعی می باشد که ساعت کار و رسمی تغییر می کند.
همه ساله ۳۱ شهریور ساعتها عوض میشد و امسال اما یک روز جلوتر این کار انجام میشود و این تغییر ساعتها بسیار اقدام نکویی می باشد

در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌ جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت وزیران وقت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سی ام شهریور به حالت اول بازگردد. ادامه مطالعات در آن دوره نشان داد که حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک (اوج مصرف) حاصل شده‌ است

بنا بر این قانون، ساعت رسمی کشورمان هر سال در ساعت ۲۴ روز اول (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز دوم) فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز سی‌ویکم) شهریور؛ به عقب کشیده شده، یعنی به حالت اوّل برگردانده می‌ شود و حتما در زمان تغییر اطلاع داشته باشید تا برای کار و حضور در اداره و کلاس و دانشگاه جا نمانید و مخصوصا شروع مدارس نزدیک است و باید سر ساعت مقرر دانش آموزارن سر کلاس حاضر شوند .

نظرات