تعبیر دیدن سفید شدن مو در خواب

0

تعبیر دیدن سفید شدن مو در خواب

تعبیر خواب سفید شدن مو سر و موی سر و ریش و سبیل و …را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور و بزرگ را میخوانید.
حتما در یکی از خواب های خود دیدید که به یکباره موی سرتان و یا ریشتان و یا موی سر یکی از اعضای خانواده مانند پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر به یکباره سفید شده ، با ما همراه باشید تا معنی دیدن این خواب را بدانید

تعبیر خواب سفید شدن موی سر

معبرین غربی : تعبیر کنندگان خواب غربی موهای سفید و خاکستری را نماد و سمبل آگاهی، دانش و بینش می‌دانند.
سفید شدن موها در خواب نشانه هشداری برای رفتن به سوی کسب آگاهی و دانش بیشتر است. در واقع رویای سفید شدن مو نشان از احساس جهل و نادانی در بیننده خواب است که با نشان دادن موی سفید در خواب سعی در فراگیری آگاهی بیشتر دارد.
تعابیر دیگری نیز این معبرین برای به یکباره سفید شدن مو آورده‌اند که عقیده دارند اینگونه خواب‌ها، بدست آوردن اعتبار و احترام در نزد مردم است.
موی سر نشان دهنده آمادگی شخص در برابر موقعیت‌ها و مشکلات پیش روست و سفیدی آن بیانگر مشخص بودن راه حل رفع این مشکلات. با دیدن این گونه خواب‌ها شما می‌توانید با کسب آگاهی‌های لازم به راحتی از موانع سر راه خود عبور کنید.

تعبیر خواب سفید شدن مو

تعبیر خواب سفید شدن مو از لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید: سفید: شادمانی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت.

تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگری

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می‌شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می‌ماند، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست.

تعبیر خواب سفید شدن مو از جابر مغربی

جابر مغربی: دیدن رشد کردن مو بر ساعد دست نشانه ای از غم و بدهکاری است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر خواب دیدن اینکه شما موهای جو گندمی یا سفید رنگ دارید بیانگر چیزی مهم است شما به تازگی از آن آگاه شده اید.

سفید شدن موی سر زن

اگر زن جوان و زیبایی خواب ببیند بی هیچ علتی و یک مرتبه تمام موهای سرش سفید می شود و از این اتفاق می ترسد به این تعبیر است که مشکلی بزرگ باعث خواهد شد تا حرص زیادی بخورد و بخاطر یک دردسر و یا ناراحتی روحی روز به روز ضعیف و لاغر تر شود
اگر ببیند بخشی از موهای جلوی سر او سفید می شود به این علامت است که از طرف شوهرش غمی به او میرسد که دل او را می رنجاد
اگر ببیند موهای پشت سرش سفید شده اند به این علامت است که برخی از بزدلان حسودان و یا افرادی که چشم دیدنش را ندارند پشت سر او مدام غیبت میکنند

تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده

اگر کسی خواب ببیند زنی که قبلا مرده است موهای سرش سفید می شود به این موضوع اشاره دارد که صبر و تحمل صاحب رویا در رویارویی با مشکلات و گرفتاری ها زیاد می شود امیدواری هایش بیشتر از قبل می شود و هیچگاه بخاطر نداری شرمنده ی دیگران نمی شود

نظرات