ماجرای فیلمی از یک شیء شبیه بشقاب پرنده در آسمان کرج

0

ماجرای فیلمی از یک شیء شبیه بشقاب پرنده در آسمان کرج

بشقاب پرنده در آسمان کرج در فیلمی که در فضای مجازی دست به دست میچرخد مشاهده شده و در یک نقطه ثابت مانده و هیچ حرکتی نمیکند .

وجود علمی نبودن ادعای وجود یوفوها یا همان بشقاب پرنده‌ها، به تازگی فیلمی از یک شیء شبیه بشقاب پرنده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود با این ادعا که موقعیت مکانی آن آسمان شهر کرج است.

بشقاب پرنده در کرج

فیلم مشاهده شیء شبیه بشقاب‌پرنده‌ در کرج

وجود داشتن یوفوها هنوز به صورت رسمی از سوی دانشمندان تایید نشده است.
با این حال گاهی در مناطقی از دنیا اعلام می شود اشیایی شبیه به آنها مشاهده شده است و هنوز علت و چرایی حضور آنها مشخص نشده است.

در جدید ترین این ادعا ها اخیرا اعلام شده یک یوفو در آسمان کرج دیده شده است.

بشقاب پرنده در کرج

با وجود علمی نبودن ادعای وجود یوفوها یا همان بشقاب‌پرنده‌ها، به تازگی فیلمی از یک شیء شبیه بشقاب‌پرنده‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود با این ادعا که موقعیت مکانی آن آسمان شهر کرج است.

وجود داشتن یوفوها بشقاب‌پرنده‌ها هنوز به صورت رسمی از سوی دانشمندان تایید نشده است.
با این حال گاهی در مناطقی از دنیا اعلام می شود اشیایی شبیه به آنها مشاهده شده است.

در جدید ترین این ادعا ها اخیرا اعلام شده یک یوفو در آسمان کرج دیده شده است. فیلمی کوتاه از این اتفاق در شبکه های اجتماعی با تیراژ بالا منتشر شده است.
این در حالی است که این یوفو هیچ حرکتی نمی کند و ثابت در آسمان ایستاده است. / منبع : اقتصادنیوز

نظرات