عکس نوشته فقر برای شبکه های اجتماعی | جملاتی درباره فقر و فقیر

0

عکس نوشته فقر برای شبکه های اجتماعی | جملاتی درباره فقر و فقیر

عکس نوشته فقر مناسب برای انتشار در شبکه های اجتماعی یا عکس پروفایل را به همراه جملاتی در این رابطه از این پست حرف تازه دانلود کنید.

عکس نوشته فقر

عکس نوشته فقر برای پروفایل تلگرام

عکس نوشته فقر

عکس فقر و بدبختی برای پست زدن

عکس نوشته فقر

عکس استوری فقر و فقیر

عکس نوشته فقر

گاهی کار فقر و بیچارگی به جایی می رسد که رشته ها و پیوندها را می گسلد.

این مرحله ای است که تیره بختان و سیاهکاران چون بدانجا رسند،

درهم آمیخته و در یک کلمه که کلمه شومی است، شریک می شوند؛ این کلمه «بینوایان» است.

عکس نوشته فقر

هیچ چیز روشن تر از این واقعیت، فقر اندیشه را بروز نمی دهد

که انسان بتواند به حساب دیگران با فراست [ =با فهم و درک ] باشد.

عکس نوشته فقر

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیکی،

دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود.

عکس نوشته فقر

نیاز و عسرت سد راه فقرا می شود؛

کار ایشان جای دانش را می گیرد و ذهن و افکارشان را به خود معطوف می سازد.

عکس نوشته فقر

نخستین وظیفه‌ی ما نسبت به خودمان این است که نگذاریم تهیدست و بی‌پول شویم.

عکس نوشته فقر

منتظر درخواست نیاز از سوی حاجت مند مباش، بلکه شایسته است که

پیش از درخواست، کار او را انجام دهی و با همت خود نیازمندی او را برطرف کنی.

عکس نوشته فقر

اگر به گدایی بخشش کنی، او را مثل خودت دوست خواهی داشت.

پس تا توانی ببخش و بیهوده برای آیندگان دینار و درم میندوز؛

زیرا اگر امروز شادمان باشی، به از آن است که فردا بگویند: “فلان مردی توانگر بود.”

عکس نوشته فقر

کسی که بخشش می کند، زمانی به نشاط حقیقی دست می یابد که

پس از جستجوی فراوان نیازمندی را پیدا کند که عطای وی را بپذیرد.

تلاش برای یافتن چنین شخصی، لذت بخش تر از ایثار است.

عکس نوشته فقر

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه،

شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند

و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.

عکس نوشته فقر

نظرات