علت برگزاری مراسم نمادین عقد و عروسی حضرت قاسم + تاریخ عروسی حضرت قاسم در محرم 

0

علت برگزاری مراسم نمادین عقد و عروسی حضرت قاسم + تاریخ عروسی حضرت قاسم در محرم 

عروسی حضرت قاسم و مراسم نمادینی که در شب هفتم محرم برگزار میشود، باعث شد تا ما در سایت حرف تازه شبهات و نظرات موافق و مخالف و علت برگزاری حجله و عروسی نمادین و حنابندان و عروسی حضرت قاسم را در محرم بیان کنیم.

قاسم بن حسن(ع)

قاسم از فرزندان امام حسن مجتبی(ع) است که در واقعه کربلا به شهادت رسیده است. طبق بعضی از منابع وی در هنگام شهادت به سن بلوغ نرسیده بود.

داستان به میدان رفتن حضرت قاسم

حضرت قاسم در روز عاشورا از عمویش امام حسین(ع) اجازه میدان خواست ولی امام حسین(ع) به علت سن کمش به او اجازه نداد. حضرت قاسم از این ماجرا ناراحت شده و یاد بازوبندی افتاد که پدرش امام حسن مجتبی(ع) بر بازویش بسته بود و از او خواسته بود هنگامی که غم و اندوه بیش از حد بر وی غلبه کرد آن را باز کند.
نوجوان قاسم بازوبند را باز کرد، دید در آن پدرش وصیت کرده در کربلا جان خود را فدای عمویت کن.
حضرت قاسم شادمان خود را به امام حسین(ع) رساند و وصیت پدر را به او نشان داد، امام پس از مشاهده خط برادر، گریه کرد و اذن میدان داد.

 عروسی حضرت قاسم

همسر حضرت قاسم کیست؟

در برخی از منابعی که این داستان نقل شده نام دختر امام حسین(ع) که به عقد قاسم درآمد زبیده‌خاتون و در برخی دیگر فاطمه ذکر شده است.

ناقلان داستان عروسی حضرت قاسم

نخستین کسی که داستان عروسی قاسم را ذکر کرده، ملاحسین واعظ کاشفی در روضه الشهدااست.
سپس در منابعی همچون منتخب طریحی، اکسیر العبادات فاضل دربندی،محرق القلوب نراقی،تذکره الشهدای ملاحبیب شریف کاشانی ومدینة المعاجز بحرانی راه یافته است

مستندات برگزاری مراسم عروسی حضرت قاسم

برخی از عالمان شیعه همچون علامه مجلسی و محدث نوری به دلیل ذکر نشدن ماجرای عروسی حضرت قاسم در منابع معتبر آن را نپذیرفته‌اند.
برخی منابع در رد این ماجرا سن کم قاسم را یادآورشده و گفته‌اند که او در کربلا به سن بلوغ و ازدواج نرسیده بود.
شیخ عباس قمی و مرتضی مطهری از دیگر کسانی هستند که این ماجرا را صحیح ندانسته‌اند.
به گفته شهید مطهری در روز عاشورا مجال نماز خواندن هم نبود و امام حسین با نماز خوف خواند چگونه ممکن است که حجله عروسی قاسم را راه انداخته باشد؟

 عروسی حضرت قاسم

اشتباه با حسن مثنی

برخی معتقدند داستان عروسی قاسم با عروسی حسن مثنی اشتباه شده است.
چرا که قاضی طباطبایی احتمال داده ازدواج حسن مثنی با فاطمه دختر امام حسین(ع) در سال ۶۰ق و قبل از واقعه عاشورا در مکه اتفاق افتاده باشد، از این رو حسن مثنی با همسرش فاطمه در کربلا حضور داشته است.
ولی کاشفی به اشتباه آن را درباره قاسم نقل کرده و قضیه دو برادر با هم اشتباه شده‌است

بر اساس برخی منابع تاریخی حسن مثنی یکی از دختران امام حسین(ع) را خواستگاری کرد و امام حسین(ع) به وی فرمود هر کدام از فاطمه یا سکینه را می‌خواهد انتخاب کند.
حسن خجالت کشیده و حرفی نزد. امام، فاطمه را چون به مادرش شبیه‌تر بود، به عقد وی در آورد.
به گفته ابن فندق بیهقی، این ازدواج در سال شهادت امام حسین(ع) اتفاق افتاده است.

طبری میگوید: قاسم بن الحسن(ع) در واقعه ی كربلا ده سال داشت و در مقتل ابی محنف آمده: قاسم در كربلا چهارده ساله بود.

 عروسی حضرت قاسم

تاریخ عروسی حضرت قاسم در محرم

از دیرباز مراسمی به عنوان نمادین حنابندان و عقد قاسم ابن الحسن ،در بین مردم و عزاداران امام حسین برگزار می شود که در این مراسم تزییناتی از حنا و شیرینی و میوه و گل و آینه را انجام میدهند در طبق ها و سینی های تزیین شده به مسجد میآورند و در بین عزاداران پخش میکنند.
این مراسم طرفداران زیادی دارد و با این آیین حاجات خود را از نوجوان کربلا درخواست میکنند و برخی معتقدند هر کس صاحب فرزندی نمی شود با پوشیدن نمادین لباس حضرت قاسم شفا خواهد یافت

نظرات