عکس نوشته نفرین برای پروفایل شبکه های اجتماعی و استوری اینستا

0

عکس نوشته نفرین برای پروفایل شبکه های اجتماعی و استوری اینستا

عکس نوشته نفرین با تصاویر مفهومی و جملات تیکه دار مناسب برای پروفایل تلگرام و واتساپ و استوری اینستاگرام را از این پست حرف تازه دانلود کنید.

عکس نوشته نفرین

عکس نوشته نفرین تیکه دار

عکس نوشته نفرین

عکس پروفایل نفرین نکن

عکس نوشته نفرین

عکس استوری نفرین کردن عشق

عکس نوشته نفرین

هیچگاه دل کسی رو نشکن
زیرا دل شکسته را نیازی به نفرین نیست
هر بدی را خود انسان می تواند جبران کند
اما جبران دل شکسته را خدا می کند.
پس مراقب باش مبادا کسی را ازار دهی
شاید دلی را که می شکنی صدای شکستنش را
نه تو بشنوی و نه موجودات زمینی .
اما انکه باید پاسخ دهد می شنود

عکس نوشته نفرین

همیشه

آن کسی که رفته را

نفرین نباید کرد…!

کسی که بی محابا دل ببندد

کم مقصر نیست…!

عکس نوشته نفرین

آمدم نفرین کنم

آتش بگیری بی وفا

فکر آن “درد و بالای تو به جانم”ها

نذاشت

عکس نوشته نفرین

یوسف فروختن به زرناب هم خطاست

نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم

عکس نوشته نفرین

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم !
سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال !
از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر !
از سه چیز خود را دور نگهدار: افسوس ، فریاد ، نفرین !
سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم !
اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوست

عکس نوشته نفرین

دلی ڪه بشڪند . . .
“فـــــریـــــادش” را ….
نمـــیفهمــــی ولــــی …
نفرینش به زمینت میـــزنــد .

عکس نوشته نفرین

شادی را هدیه کن به کسانی که آن را از تو گرفتند
عشق بورز به آنها که دلت را شکستند
دعا کن برای آنها که نفرینت کردند
درخت باش بر غم تبرها
بهار شو بخند که خدا هنوز آن بالا با ماست

عکس نوشته نفرین

خدایا نفرین نمیکنم

ولی هر کی هر کاری با من و

زندگیم کرد

تو همین دنیا تو با اون و زندگیش

بکن …..!

عکس نوشته نفرین

امیدوارم هر جا که میروی،

یه نفر مثل خودت سر راهت باشه

بنگر که برای تو دعاست

با نفرین!

عکس نوشته نفرین

عشق یعنی

جای نفرین با دعا یادش کنی

خانه اش آباد!

دلداری که یارش را فروخت

عکس نوشته نفرین

نفرین بلد نیستم

ولی از خدا میخوام بشی

اینی که الان منم

عکس نوشته نفرین

نفرین به وفاداریت

ای دوست که با من ؛

پیمان سر پیمان شکنی

بستی و رفتی …..

عکس نوشته نفرین

نظرات