نتایج و جدول لیگ برتر نوزدهم فوتبال ۹۹-۹۸

0

نتایج و جدول لیگ برتر نوزدهم فوتبال ۹۹-۹۸

جدول لیگ برتر نوزدهم در فصل ۹۸-۹۹ بعد از بازیها در این بخش بروز شده و نتایج را در بخش هر بازی و جلوی اسامی تیم ها نوشته خواهد شد .

جدول لیگ برتر نوزدهم در فصل ۹۹-۹۸

لیگ برتر خلیج فارس ایران در روز پنجشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ بطور رسمی کارش را آغاز کرده و مسابقات در حال انجام هست . اولین بازی با قهرمان لیگ هجدهم یعنی پرسپولیس تهران برابر پارس جنوبی جم آغاز شد

جدول بروز شده بعد از هر بازی لیگ نوزدهم

جدول لیگ برتر

نتایج بازیهای لیگ برتر نوزدهم ۹۹-۹۸

اسامی تیم ها و برنامه بازیهای لیگ برتر نوزدهم هفته اول تا آخر لیگ را مشاهده میکنید و همچنین برای آشنایی با برنامه بازیهای پرسپولیس در لیگ برتر نوزدهم را اینجا کلیک کنید

* هفته اول:

ماشین‌سازی- استقلال ۱-۰ برد یک بر صفر ماشین سازی

پرسپولیس – پارس جنوبی ۱-۰ برد یک بر صفر پرسپولیس برابر پارس جنوبی

نفت مسجد سلیمان – تراکتورسازی

ذوب آهن- سایپا

گل‌گهر – نساجی

شاهین شهرداری بوشهر – سپاهان

فولاد خوزستان- نفت آبادان

پیکان- شهر خودرو

* هفته دوم:

تراکتور – پرسپولیس

پارس‌جم – ذوب آهن

استقلال – فولادخوزستان

سایپا – گل‌گهر

نفت آبادن – نفت مسجد سلیمان

شهر خودرو – شاهین بوشهر

سپاهان – ماشین‌سازی

نساجی -پیکان

* هفته سوم:

ذوب‌آهن – تراکتور

نفت‌مسجد سلیمان- استقلال

گل گهر – پارس جم

شاهین بوشهر – پیکان

فولاد خوزستان – سپاهان

سایپا – نساجی

ماشین‌سازی – شهر خودرو

پرسپولیس – نفت آبادان

* هفته چهارم :

استقلال – پرسپولیس

تراکتور – گل‌گهر

نفت آبادان – ذوب‌آهن

سپاهان – نفت مسجد سلیمان

نساجی – شاهین بوشهر

شهر خودرو – فولاد خوزستان

پارس جم – سایپا

پیکان -ماشین‌سازی

* هفته پنجم :

سایپا – تراکتور

ذوب‌آهن – استقلال

گل‌گهر – نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان – شهر خودرو

ماشین‌سازی – شاهین بوشهر

پرسپولیس – سپاهان

فولاد خوزستان – پیکان

پارس جم – نساجی

* هفته ششم:

ذوب آهن – سپاهان

تراکتور- پارس جم

استقلال – گل‌گهر سیرجان

پیکان – نفت مسجد سلیمان

شاهین بوشهر – فولادخوزستان

نساجی – ماشین‌سازی

شهر خودرو – پرسپولیس

نفت آبادان – سایپا

* هفته هفتم:

نساجی ۰ – ۴ تراکتور

ذوب‌آهن – شهرخودرو

سایپا ۰ – ۴ استقلال

گل‌گهر ۰ – ۲ سپاهان

نفت مسجد سلیمان ۱ – ۰ شاهین بوشهر

ماشین‌سازی ۲ – ۳ فولاد خوزستان

پرسپولیس ۲ – ۱ پیکان

پارس جم ۰ – ۰نفت آبادان

* هفته هشتم:

نفت آبادان ۲ – ۱ تراکتور

پیکان ۲ – ۱ ذوب آهن

استقلال ۲ – ۰ پارس جم

شهر خودرو – گل گهر

ماشین سازی ۰ – ۰ نفت مسجدسلیمان

شاهین بوشهر ۰ – ۵ پرسپولیس

سپاهان ۰ – ۰ سایپا

فولاد خوزستان ۱ – ۰ نساجی

* هفته نهم :

تراکتور تبریز ۲ – ۴  استقلال تهران
ذوب آهن اصفهان ۲ – ۰ شاهین بوشهر
گل گهر سیرجان ۰ – ۰ پیکان تهران
نفت مسجد سلیمان ۰ – ۰ فولاد خوزستان
پارس جم ۱ – ۱ سپاهان اصفهان
نساجی مازندران ۰ – ۰ نفت آبادان
سایپا تهران ۰ – ۰ شهر خودرو مشهد
پرسپولیس ۰ – ۰ ماشین سازی تبریز

* هفته دهم :

سپاهان ۲ – ۰ تراکتور

ماشین‌سازی ۲ – ۱ ذوب‌آهن

استقلال ۵ – ۰ نفت آبادان

شاهین بوشهر ۱ – ۱ گل‌گهر

نفت مسجد سلیمان – نساجی

فولاد خوزستان ۰ – ۱ پرسپولیس

شهر خودرو ۱ – ۰ پارس جم

پیکان ۱ – ۰ سایپا

* هفته یازدهم:

نساجی – استقلال

پرسپولیس – نفت مسجد سلیمان

سایپا – شاهین بوشهر

نفت آبادان – سپاهان

ذوب آهن – فولاد خوزستان

تراکتور – شهر خودرو

گل گهر – ماشین سازی

پارس جم – پیکان

* هفته دوازدهم:

پیکان– تراکتورسازی
نفت مسجدسلیمان– ذوب‌آهن
سپاهان– استقلال
فولاد– گل‌گهر سیرجان
شاهین شهرداری بوشهر– پارس جنوبی
پرسپولیس– نساجی
پدیده شهر خودرو– صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی– سایپا

* هفته سیزدهم:

تراکتورسازی– شاهین شهرداری بوشهر
ذوب‌آهن – پرسپولیس
استقلال– پدیده شهر خودرو
گل‌گهر سیرجان– نفت مسجدسلیمان
نساجی– سپاهان
سایپا– فولادپارس جنوبی– ماشین‌سازی

صنعت نفت آبادان– پیکان

* هفته چهاردهم :

ماشین‌سازی– تراکتورسازی
ذوب‌آهن – نساجی
پیکان– استقلال
پرسپولیس– گل‌گهر سیرجان
نفت مسجدسلیمان– سایپا
شاهین شهرداری بوشهر– صنعت نفت آبادان
پدیده شهر خودرو– سپاهان
فولاد– پارس جنوبی

* هفته پانزدهم :

تراکتورسازی– فولاد
گل‌گهر سیرجان– ذوب‌آهن
استقلال– شاهین شهرداری بوشهر
پارس جنوبی– نفت مسجدسلیمان
سپاهان– پیکان
نساجی– پدیده شهر خودرو
سایپا– پرسپولیس
صنعت نفت آبادان– ماشین‌سازی

نظرات