تعبیر خواب گل رز و دیدن گل رز در خواب

0

تعبیر خواب گل رز و دیدن گل رز در خواب

تعبیر خواب گل رز در رنگ های مختلف در رنگ های سفید و صورتی و آبی و نیلی و قرمز و گل سرخ و رنگ زرد و دیگر رنگ ها و در حالت های هدیه دادن و پرپر کردن و دیدن دسته گل در همه حالت را در این بخش از حرف تازه بخوانید

تعبیر خواب گل محمدی

بطور کلی دیدن گل در خواب نشانگر شادابی ، زیبایی و لطافت است و معنای دیگرش عشق و زناشویی می باشد.

دیدن رز سفید و سرخ در خواب نشانگر زیبایی زنانه است و تمام خوابگزاران باستانی و معاصر برای رز جز زن تعبیری نیافته اند و اگر همسر ندارید ازدواج می کنید و اگر همسر دارید و با او قهر هستید آشتی می کنید و اگر با زن دیگری نیز اختلاف دارید رفع کدورت می شود.

اگر این خواب را زنی ببیند صاحب دختری می شود که در زیبایی و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما می شود.
اگر این خواب را پسر جوانی ببیند عاشق می شود و ازدواج می کند.

تعبیر خواب گل رز

امام صادق علیه السلام می فرمایند:اگر رز(درخت انگور) را خراب بیند، دلیل کند بر بدی احوال صاحب تاک و باغبان تاکستان در خواب تعبیرش خدمتکار خانه بود.

دیدن گل در خواب شش حالت دارد

فرزند
دوست و رفیق
مردی بی ارزش و حقه باز
کنیز
غلام
نامه

محمد ابن سیرین بصری گوید:رز در خواب، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند.
اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی، دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند.
اگر بیند که برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است. اگر بیند که برگ درختها زرد گشت بود، دلیل است که بیمار گردد.
اگر بیند که رز ملک او نبود، تاویلش از خیر و شر به خداوند رز بود.

آنلی بیتون مى‌گوید:دیدن گل سرخ بیانگر سعادت و خوشبختى است.

معبرین غربی گویند:دیدن گل قرمز در خواب نشان دهنده این است که شما چگونه به موضوعات بد یا اتفاقات خطرناک توجه می‌کنید.

شاید این رؤیا بازتابی از لذت بردن از رخ دادن وقایع ناگوار برای انسان‌های بد باشد.

مشاهده نابودی دشمنان، ذلت و بدبختی افراد پست همگی از نشانه‌های دیدن گل سرخ در خواب است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و شما از دیدار و مصاحبتشان متنفع می گردید

ابراهیم کرمانی می گوید:دیدن گل رز قرمز در خواب ببشتر نماد عاشقی و احساسات پاک است،دیدن این رویا برای زنان زیاد نیکو نیست و بیشتر منجر به اختلافات خانوادگی میشود،ولی برای مردان بیشتر دلالت بر عاشق شدن،تصمیم ازدواج گرفتن می باشد.

دیدن غنچه رز در خواب : نشانگر دوشیزه باکره است

تعبیر رز آبی در خواب

گل آبی رنگ : نشانگر عواطف انسانی ، عرفانی و شاعرانه

تعبیر خواب گل رز

تعبیر خواب گل رز پژمرده

گل پژمرده : نشانگر مرگ است . اگر خواب بین گلی پژمرده به شخصی دیگر بدهد ، با ان شخص دشمنی شدید دارد تا سرحد مرگ و به شکست و بیماری شما اشاره کند. گل های پژمرده مربوط به بیماری است و همچنین به این معنی است که شما در رابطه عاشقانه خود دچار مشکل شده اید.

آنلی بیتون مى‌گوید:دیدن گل سرخ پژمرده در خواب، بیانگر مصیبت و بدبختى است.

تعبیر خواب گل رز خشک

گل خشک شده : محبوس کردن عشق و امور جنسی و بیننده خواب خواب بنا به علتی عشق خود را میکشد یا مقید میکند و ممکن است رابطه شما یا کسی که او را دوست دارید تمام شده باشد

تعبیر خواب گل رز هدیه گرفتن

گر کسی در خواب ببیند گل رز با رنگ قرمز هدیه میگیرد دلیل بر اینکه یکی از دختران مجرد و در منزلش به خانه ی بخت می رود،اگر مجرد بود دلیل بر اینکه خودش قصد ازدواج دارد

همچنین یعنی رویاهای تان وارد زندگی تان شده و به راحتی نمی توانید آن ها را از واقعیت تشخیص دهید. سعی نکنید که رویاهای تان را سرکوب کنید، بگذارید آزادانه بچرخند. اما بدانید این شما هستید که باید هر وقت لازم شد از خواب و خیال بیرون بیایید و واقعیت ها را ببینید.

ابراهیم کرمانی نوشته است دیدن گل رز قرمز در خواب ببشتر نماد عاشقی و احساسات پاک است،دیدن این رویا برای زنان زیاد نیکو نیست و بیشتر منجر به اختلافات خانوادگی میشود،ولی برای مردان بیشتر دلالت بر عاشق شدن،تصمیم ازدواج گرفتن و …میباشد

شیخ طوسی میگوید اگر کسی ببیند گل رز را با رنگ سرخ از مرده ای به عنوان هدیه قبول میکند نشانگر این است که حق کسی را ضایع کرده است و بزودی از او انتقام میگرند

تعبیر خواب گل رز مصنوعی قرمز

جابر مغربی :حواس تان را حسابی جمع کنید تا سرآخر نا امید نشوید. خوشبختانه، می توانید خلاقیت های تان را به کار بگیرید و روابط تان را از چیزی که هست بهتر کنید. سعی کنید به رویاهای تان دل نبندید، چون گذرا هستند.

تعبیر خواب گل رز

تعبیر خواب خرید گل سرخ

احمد مدنی :شیفته ی موضوعات جدید هستید و می خواهید تا حد امکان همه ی جزییات مربوطه را پیدا کنید. برای این که اعتماد به نفس تان کمرنگ نشود باید تلاش مضاعف کنید، به ویژه اگر مجبور شوید که برای اثبات حرف های تان به دیگران آن ها را با موجی از اطلاعات خسته کنید. یادتان باشد که قرار نیست چیزی را ثابت کنید، فقط باید دنباله ی احساس تان را بگیرید و وارد مسیر موفقیت شوید.

همچنین تعبیرگر دیگری میگوید:اگر  که در حال خریدن گل هستید به این معنی است که شما به خانه جدیدی اسباب کشی کرده اید و یا بعد از مدت ها صاحب خانه شده اید.ممکن است وسایل خانه خود را عوض کرده اید و یا حتی ممکن است در محل کار خود مقام بهتری به شما داده شده است و افزایش حقوق پیدا کرده اید .

تعبیر خواب گل رز خاردار

از دیدگاه روانشناسی یونگ دیدن رز خاردار در خواب بیانگر این است که در رابطه ی شخصی تان مشکل دارید تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید قبل از دروی منافع ، بر موقعیتی چسبنده یا خاردار غلبه کنید همان طور که برای چیدن گل رز باید خار ها را از سر راه بردارید.

تعبیر خواب گل رز زرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:رز زرد گویای زنی است بیمار گونه ولی خوش قلب و نیک منظر. رز سرخ زنی است با نشاط. رز صورتی زنی است که مصاحبتش مغتنم است.

تعبیر خواب بذر گل محمدی و پرپر کردن گل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر ببینید که یک بوته رز در خانه خود کاشته اید که قبلا نبوده زنی در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

اگر رز را در خواب پرپر کنید به یک زن آسیب کلی می رسانید و زندگیش را در مخاطره قرار می دهید.

تعبیر خواب بوییدن گل محمدی

از دیدگاه روانشناسی یونگ بوییدن گل رز در خواب بیانگر شادی و خوشی است. خواب به شما می گوید که نیاز دارید سرعت را کم کنید وگرنه فرصت یا حادثه ای در زندگی تان از دست خواهید داد.

تعبیر بو کردن گل رز در خواب نشانه شادی و لذت های زندگی است. سعی کنید در زندگی بیشتر تلاش کنید تا فرصت های بیشتری در زندگی داشته باشید.

تعبیر گل رز گرفتن از مرده

شیخ طوسی میگوید:اگر کسی ببیند گل رز را با رنگ سرخ از مرده ای به عنوان هدیه قبول میکند نشانگر این است که حق کسی را ضایع کرده است و بزودی از او انتقام میگرند

تعبیر خواب سوختن گل رز

روانشناسی یونگ دیدن رز در حال سوختن در خوابتان نمادی از شور و شوق شماست با این حال شور و شوق شما می تواند تخریب شود اگر مدام حواستان بهش نباشد و چکش نکنید شما ذره ذره با شور و شوقتان تحلیل می روید

اگر خواب دیدید که گل رز را می سوزاندید تعبیرش این است که رابطه تان را با عشقتان به هم زده اید. شما آماده هستید به طور کامل از رابطه های گذشته بیرون بیایید.

تعبیر خواب گلخانه گل سرخ و سبد گل

اگر دید تعداد زیادی گل در گلخانه دارید و به آنها رسیدگی می کنید به این معنی است که شما شغل خوبی دارید و برنامه ریزی های شما برای کسب درآمد به نتیجه رسیده است و احساس می کنید آینده شما تامین است .اگر مجرد هستید احساس می کنید وقت آن رسیده است که از خانواده خود جدا شده و خانه مستقلی برای زندگی مجردی خود دست و پا کنید.

تعبیر خواب رنگ های مختلف گل رز

تعبیر دیدن گل رز نقره ای در خواب نشان می دهد که دوست خوبی دارید. در کنار عشقتان و دوست صمیمی تان زندگی سرشار از عشق و امیدی را دارید.

تعبیر خواب گل رز طلایی در خواب نشان دهنده موفقیت های شما در زمنیه های مالی است. شما سرمایه گذاری بسیار خوبی خواهید داشت و با همسرتان برنامه های اقتصادی خوبی تنظیم کرده اید.

تعبیر خواب رز سفید بکارت و پاکدامنی است. این خواب به به عشق پاک نیز اشاره دارد که کسی قادر نیست به آن آسیب بزند.
تعبیر گل رز آبی در خواب به این معنی است که کسی را از دست داده اید و به همین دلیل ناراحت و غمگین هستید.
تعبیر گل رز بنفش در خواب نشان دهنده موقعیت های لوکس و عالی و زندگی شاد و مرفه است.
تعبیر گل رز سبز در خواب نشانه زندگی عالی و ایده آل است. این خواب نشانه داشتن همه ایده آل ها در زندگی است.
اگر در خواب ببینید که یک گل شیشه ای و یا کریستال دارید به معنی این است که کسب و کار شما بسیار پرسود است و رونق گرفته است .شما احساس می کنید پایه های زندگی خود را محکم کرده اید و در آینده مشکلی از لحاظ مالی نخواهید داشت .
تعبیر گل رز نارنجی در خواب به این معنی است که شما نسبت به زندگی بسیار خوش بین هستید.
تعبیر دیدن گل رز صورتی درخواب نشان دهنده عشق تازه و روابط عاشقانه جدید است.
تعبیر دیدن گل رز سیاه در خواب نشانه روابط مشترک است. ممکن است این خواب پیش بینی کند که به زودی در عشق شکست میخورید.
تعبیر گلبرگ های گل رز در خواب نشانه عشق و شادی اما بسیار کوتاه مدت است. فشار روحی زیادی بر روی شماست که جلوی پیشرفت شما را می گیرد
تعبیر ساقه گل رز در خواب نشانه تعهد در زندگی زناشویی است. سعی کنید روی رابطه هایتان بیشتر کار کنید تا عشق و شادی در زندگی شما شکوفا شود

نظرات