اکسکینو

عکس استوری دخترانه برای اینستاگرام | عکس دختران زیبا برای استوری

0

عکس استوری دخترانه برای اینستاگرام | عکس دختران زیبا برای استوری

استوری دخترانه : تصاویر جذاب و باکیفیت از دختران زیبا را در سایز عمودی برای استوری اینستاگرام کاربران خانم مجله اینترنتی حرف تازه در این پست گردآوری کردیم.

استوری دخترانه

تصاویر استوری دخترانه اینستا

استوری دخترانه

عکسهای دختران زیبا برای استوری

استوری دخترانه

عکس استوری اینستاگرام دخترونه

استوری دخترانه

استوری دخترانه

زن هرچقدر هم که بزرگــــ شود

همـــسر شود

مــادر شود

مادربزرگــــ شود

درونش هنوز هم “دختــــری” کوچک چشم انتظار استـ

انتظار میکشد برای لــوس شدن،

محبتـــ دیدن،

دستی میخواهد برای نوازش،

و چشمی برای ستــــایش

مهم نیست چند سالـــــه شدی

زن که باشی،

دنیایت هنوز صورتیستــــــ

استوری دخترانه

 

استوری دخترانه

 

استوری دخترانه

زن شیــــطان نیستـــــ..
زن جلـــــــوه زیبایی بی حــد خداونـــد استـــــ…
میل انسان به بقـــــــا
میل انسان به زندگــــــــــی
میل انسان به زیبا پرستــــــــــی
میل انسان به انســـــــــــــــــــــــــان
زن شیطان نیستـــــــ…
گوشه ای از هـــنر آفریــــنش استـــــــ…..
زن..عــــشق استــــــ….
یكــــ سرمایه ابــدی در جــــهان
خلاصـــه تمام مهربانـــــی های دنــــیا….
چشمهایتـــــــ را كه پاكــــــ كنی از تمام هــوس هــا
نــــاز یكـــ زن را جوهر زنانگی او میبینی،نه نیــــاز مردانگـــی خــود….

استوری دخترانه

 

استوری دخترانه

 

استوری دخترانه

زنـــــی که راه میرود بغــــض میکند و سیــــگار میکشد

جنســـی زنانه با دردی مردانـــه دارد

مردی که گوشــــه ئی کز میکند اشـــکــــ میریزد و سیـــــگار میکشد

جنـــسی مردانه با زخمــی زنانه دارد

هر چیزی که سر جای خودش نیستـــــ و بیشتر میــــلنگد

بیشتــــرتر دل آدم را چنـــگ میزند

دقت کنی کسانی که کلاهشــــان را کج میگذارند

جذابـــــترند…

استوری دخترانه

 

استوری دخترانه

استوری دخترانه

مَن از نَســــل لِـــــیلی ام…
مَن از جِنـــس شــــیرینَم…
مَن دُخــــــترم…
با تمام حساســـیت های دُخترانه ام…
با تَلنگری بارانـــی میشوم…
با جُـــــمله ای رام میشوم…
با کَلـــمه ای عــــــاشق میشوم…
با پُــــــشت کردنی ویــــــران میشوم…
به راحَتی وابَــــــسته میشوم…
با پیــــــروزی به اُوج میرسم…
هنوز هم با عروسَـــــــکهایم حَرف میزنَم…
هنوزم هَم برایِشان لـــالـــایی میخوانَم…
من دُخـــــترم…
پُر از راز…
هرگز مرا نَخواهی دانِــــست…
هرگز سَرچِشــمه اَشکــــــهایم را نمی یابی…
هرگز مرا نِمیفَــــهمی…
مَگر از نَـــــــسلم باشی…
مَگر از جِنــــسم باشی…

استوری دخترانه

 

استوری دخترانه

 

استوری دخترانه

نظرات