میزان کمک هزینه دفن و کفن تامین اجتماعی در سال ۹۸ + شرایط و مدارک لازم

0

میزان کمک هزینه دفن و کفن تامین اجتماعی در سال ۹۸ + شرایط و مدارک لازم

هزینه کفن و دفن بیمه شدگان تامین اجتماعی و کمک برای این مراسم چند سالی است که به مشمولان تامین اجتماعی پرداخت میشود و امسال نیز در سال ۹۸ این مبلغ به خانواده های این بیمه شدگان پرداخت می شود .
این کمک هزینه از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۶ به منظور مساعدت بیشتر ، در صورت فوت همسر مشمولین اصلی نیز کمک هزینه کفن و دفن به آنان پرداخت می شود.

هزینه کفن و دفن

بر اساس بند ۱۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی این کمکها مبلغ مقطوعی است که برای تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده، در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می‌شود.

به همین منظور محمدحسن زدا قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود درباره هزینه کفن ودفن بیمه شدگان اظهار کرد: بعد از فوت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده اصلی سازمان تأمین اجتماعی تعلق می‌گیرد که معادل یک ماه حداقل حقوق است.

مبلغ کمک هزینه دفن و کفن در سال ۹۸

او افزود: برای سال ۹۸ این مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که تقدیم بازماندگان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌کنیم.

مدارک دریافت کمک هزینه کفن و دفن تامین اجتماعی

۱-دفترچه درمانی متوفی

۲-گواهی فوت بیمه شده

۳-مستندات و مدارک مربوط به کفن و دفن (فاکتور و …)

کمک هزینه کفن و دفن تامین اجتماعی

این مساعده علاوه بر بازماندگان افراد بازنشسته ،به بازماندگان مستمری بگیران ازکارافتاده کلی و بیمه شدگان اجباری و اختیاری و مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز پرداخت می شود.شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان، برقرار بودن ارتباط بیمه ای متوفی با سازمان در زمان فوت است.

هزینه کفن و دفن

مشمولان دریافت کمک هزینه کفن ودفن

کمک هزینه کفن ودفن به همسر،فرزند و یا پدرو مادر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی، همچنین به آن دسته از مشمولین که بعد از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۶ همسر خود را از دست داده اند پرداخت می شود. این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه شده متوفی ، با ارائه اسناد و مدارک مربوط، از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است. برای ازلاع از جزئیات به سایت اینترنتی تامین اجتماعی با آدرس  www.tamin.ir مراجعه کنید

محاسبه مبلغ کمک هزینه کفن ودفن

مبلغ کمک هزینه کفن ودفن بابت فوت بیمه شدگان اجباری ، اختیاری ، مقرری بگیران بیمه بیکاری ، همکاران سازمانی و مستمری بگیران اعم از بازنشستگان واز کار افتادگان کلی که تاریخ فوت آنان از ۲۰/۱۱/۸۶ به بعد باشد معادل حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می باشد. در خصوص مشمولینی که تاریخ فوت آنان قبل از ۲۰/۱۱/۸۶ باشد مبلغ کمک هزینه کفن ودفن با توجه به تاریخ فوت و جمعیت شهر محل دفن تعیین می گردد.

نکته : افراد زیر مشمول قابل پرداخت نمی باشد :

  • بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
  • بیمه شدگان شاغل در کار گاههای دارای قرارداد واگذاری ۱%و ۷% وجوه مبنای کسر حق بیمه که پرداخت این تعهد به عهده کارفرماگذاشته شده است
  • مستمری بگیران بازنشسته واز کار افتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان می باشند .

کارکنان شرکت ها و موسسات دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی که تابع نظام هماهنگ پرداخت حقوق می باشند و موسسه آنان به استناد قانون ((پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت)) و اصلاحیه آن مکلف به پرداخت هزینه کفن ودفن کارکنان خود می باشند .

بر اساس قانون کار،چنانچه کارگری فوت نماید قرارداد کار خاتمه می یابد،
ولی باید کلیه مطالبات و حق و حقوق کارگر به ورثه وی پرداخت شود. ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز برای بازماندگان مستمری فوت برقرار خواهد کرد.
در صورت بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، تعطیلی کارگاه یا فوت کارگر، مطالبات بابت مرخصی استفاده نشده به کارگر یا ورثه وی قابل پرداخت است (ماده ٧١ قانون کار).
اما در صورت استعفا و ترک کار کارگر، مطالبات بابت مرخصیهای باقیمانده به وی تعلق نمی گیرد. علاوه بر موارد فوق کلیه کارگران در صورت فوت همسر، پدر و مادر و فرزندان از سه روز مرخصی با استفاده از حقوق برخوردارند (ماده ٧٣ ق.ک).

بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی،درصورتی که غیبت و یا مفقودالاثر شدن بیمه شده منجر به اخذ گواهی فوت فرضی از محاکم شود، به بیمه شده هزینه کفن ودفن تعلق نمی گیرد

نظرات