عکس و متن تبریک روز خبرنگار به همسر و اعضای خانواده

0

عکس و متن تبریک روز خبرنگار به همسر و اعضای خانواده

تبریک روز خبرنگار را در این بخش از سایت حرف تازه به مناسبت روز خبرنگار که در ۱۷ مردادماه است با جدیدترین متن ها و عکس پروفایل و عکس نوشته برای تبریک به همسر خبرنگارتان و یا پدر و برادر و خواهر و اعضای خانواده گردآوری و گلچین کردیم تا برای عرض تبریک به آنها ارسال کنید. با ما همراه باشید

فرزند عزیزم خبرنگار گرامی ۱۷ مرداد روز
فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک.

تبریک روز خبرنگار

متن تبریک روز خبرنگار به همسر

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.
روزتان مبارک

تبریک روز خبرنگار

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار به اعضای خانواده

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم
خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان
مبارک.

تبریک روز خبرنگار

عکس و متن تبریک روز خبرگار به برادر

همسر عزیزم روزت مبارک. قلمت پرجوهر، صفحاتت پرخبر

تبریک روز خبرنگار

عکس نوشته تبریک روز خبرنگار به پدر

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

دوست عزیزم رفیق شفیقم روزت مبارک

تبریک روز خبرنگار

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

پدر عزیز خبرنگارم روزت مبارک

تبریک روز خبرنگار

نویسنده توانا، ۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست. این روز بر شما مبارک…

تبریک روز خبرنگار

آگاهی می‌دهی و امید، روزت فرخنده و قلمت پاینده.

تبریک روز خبرنگار

از بوسیدنی‌های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک…

تبریک روز خبرنگار

عکس پروفایل به مناسبت روز خبرنگار

روز ما را دیدی؟ از شب های تار ما مپرس!

کاش یاد بگیریم آزادتر ببینیم.

تبریک روز خبرنگار

با آرزوی خبرهای خوش برادر عزیزتر از جان خبرنگارم روزت مبارک نازنین

تبریک روز خبرنگار

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه
تر بود جانش قوی است.

روز خبرنگار به تو خواهر عزیزم مبارک

تبریک روز خبرنگار

متن تبریک کوتاه روز خبرنگار

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار بر شما مبارک

تبریک روز خبرنگار

چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! روزت فرخنده و قلمت پاینده همسر عزیزم

تبریک روز خبرنگار

عکس پروفایل روز خبرنگار با متن زیبا

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبار

چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! روزت فرخنده و قلمت پاینده.

تبریک روز خبرنگار

مطمئنا مبارک است روزی که به نام
شماست!

تبریک روز خبرنگار

نظرات