تفریحات

جملات انگیزشی و تاثیرگذار برای شروع سخنرانی + شعر زیبا برای آغاز برنامه

0

جملات انگیزشی و تاثیرگذار برای شروع سخنرانی + شعر زیبا برای آغاز برنامه

جملات شروع سخنرانی و شعر نو و متن های زیبا برای آغاز برنامه و و جملات آغازین برای شروع جلسه اداری را در این بخش از سایت حرف تازه مشاهده کنید

اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حیّ توانا

****

به نام خدایی که جان آفرید

سخن گفتن اندر زبان آفرید

****

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

*****

به نام آن که تن را نور جان داد

خرد را سوی دانایی عنان داد

جملات شروع سخنرانی

جملات آغازین برای سخنرانی

به نام خدایی که جان آفرید

زمین و زمان و مکان آفرید

****

به نام خدای علیم و حکیم

رحیم و بسیط و شریف و نعیم

****

به نام خداوند دل های پاک

که نامش بود در دلت تابناک

*****

به نام خداوند بخشنده مهربان

کزو ماندگار این زمین و زمان

جملات شروع سخنرانی

جملات انگیزشی تاثیرگذار برای شروع سخنرانی

به نام خدایی که خاک آفرید

کزان خاک انسان پاک آفرید

*****

به نام خدا، هر چه داریم از او

خداوند احمد خدای سبو

******

به نام خداوند بود و نبود

خداوند یاسی به رنگ کبود

*****

به نام آنکه در ما گفتن آموخت

به انسان در معنی سفتن آموخت

 

جملات شروع سخنرانی

جملات زیبا برای پایان سخنرانی

به نام کسی که تو را آفرید

سرآغاز عشق است و نور و امید

*****

به نام جهان بخش پاک آفرین

به راهش بود، مردم راستین

*****

به نام خداوند لوح و قلم

حقیقت نگار وجود و عدم

*****

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

جملات شروع سخنرانی

آیه قرآنی برای شروع برنامه

به نام آنکه هستی نام ازو یافت

فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

*****

خدایی کافرینش در سجودش

گواهی مطلق آمد بر وجودش

*****

ای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

*****

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

جملات شروع سخنرانی

جملات آغار سخنرانی

ای جهان دیده بودِ خویش از تو

هیچ بودی نبوده پیش از تو

*****

در بدایت، بدایتِ همه چیز

در نهایت، نهایتِ همه چیز

******

خدایا جهان پادشاهی تو راست

زما خدمت آید خدایی تو راست

******

پناه بلندی و پستی تویی

همه نیستند آنچه هستی تویی

جملات شروع سخنرانی

متن شروع سخنرانی برای جلسات اداری و رسمی

همه آفریدست بالا و پست

تویی آفرینندۀ هر چه هست

****

تویی برترین دانش آموز پاک

ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

*****

خرد را تو روشن بصر کرده ای

چراغ هدایت تو بر کرده ای

*****

نبود آفرینش تو بودی خدای

نباشد همی هم تو باشی به جای

****

خرد هر کجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا سازد آن را کلید

****

رهایی ده بستگان سخن

توانا کن ناتوانانِ کُن

*****

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

*****

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

جملات شروع سخنرانی

شعر سنگین برای شروع برنامه رسمی و جلسات اداری

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

*****

خداوند بخشندۀ دستگیر

کریم خطا بخش پوزش پذیر

*****

بِسمِ اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی

پروردگارا سینه‌‏ام را گشاده دار، و کار را بر من آسان کن، گره از زبانم بگشاى تا سخنم را درک کنند، (مشاهده در تفسیر المیزان)

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود!

*****

به نام پادشاه عالم عشق

که نامش هست نقش خاتم عشق

شعر و جملات شروع سخنرانی رسمی

به نام چاشنی بخش زبان ها

حلاوت بخش معنی در بیان ها

*****

آغازهرکلامی نام خدای یکتا

همواره می برم من نام مقدسش را

*****

آرم آغاز در این نامه ز نو نام خدا را

آنکه آشفته ز گیسوی بتان خاطر ما را

*****

تا که سخن از دل و از دلبر است

نام خدا زینت هر دفتر است

*****

به نام دوست گشاییم دفتر دل را

به فر عشق فروزان کنیم محفل را

جملات شروع سخنرانی

به نام خدای سمیع و بصیر

خطا پوش بخشنده بی نظیر

*****

به نام خدای بزرگ و احد

تعالی و شافی، قدیر و صمد

*****

به نام مناسب ترین واژه ها

به رسم محبت به نام خدا

*****

سر آغاز هر نامه نام خداست

که بی نام او نامه یکسر خطاست

*****

به نام خداوند شمشیر و تیغ

که باران آتش درآرد ز میغ

*****

به نام خدای رئوف و غفور

حمید و لطیف و مجید و صبور

*****

به نام گشاینده کار ها

زنامش شود سهل دشوار ها

*****

به نام خداوند وجد و سرور

پدید آور عشق و احساس و شور

نظرات