تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر تازه چیست؟

1

تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر تازه چیست؟

تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر تازه و درخت و خوردن انجیر رنگی سیاه و زرد و جمع آوری انجیر و خواب هایی که مربوط این میوه می بیاشد را در سایت حرف تازه برای شما علاقه مندان از دیدگاه چند تعبیر کننده خواب بزرگ دنیا بیان کردیم.

تعبیر دیدن انجیر در خواب چیست؟

انجیر بطور کلی بیانگر کسب و کارهای جدید و دستاوردهای شغلی می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که انجیر می خورد نشانه تداوم موفقیت در شغل است.
دیدن انجیر خشک نماد این است که در آینده افرادی وارد شرکت می شوند که تمایلی برای همکاری با وی را ندارند.
خوردن انجیر خشک یعنی روابط ناخوشایندی است که ممکن است در آینده آن ها را تجربه کند.
چیدن انجیر در خواب نشانه این است که یکی از افراد خانواده وی به سفر می رود.

اگر فردی در خواب انجیر را در فصلش ببیند بیانگر احترام و لذت برای بیننده رویا می باشد.
اگر فردی در عالم رویا انجیر را در خارج فصلش ببیند بیانگر اندوه و غم است.
اگر فردی در خواب ببیند که انجیر می خورد نشانه این است که ثروتش را به باد می دهد.
تعبیر دیدن انجیر خشک در عالم رویا بیانگر این است که بیننده رویا پولش را از دست می دهد.

تعبیر جمع آوری انجیر در خواب :بیانگر این می باشد که وی زندگی کاری موفق و شادی را تجربه خواهد کرد و در آینده نیز به هر آنچه که تمایل دارد می رسد.

تعبیر خواب انجیر

 

تعبیر خواب انجیر از محمد بن سیرین

خوردن انجیر در عالم رویا چه به وقت آن باشد و چه خارج از وقت آن بد می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که انجیر جمع کرده و می خورد و یا انجیر را به فردی می بخشد نشانه این است که غم و اندوهی به بیننده رویا می رسد.

خالد العنبری :تعبیر خواب انجیر نشانه پول زیاد و نعمت فراوان و برکت برای بیننده رویا است.

یونگ :اگر فردی در خواب ببیند که انجیر می خورد نشانه این است که حوادث به صورت مثبتی تغییر خواهند کرد.

لیلا برایت :تعبیر انجیر در عالم رویا نشانه این است که بیننده خواب با دیگران روابط خوبی خواهد داشت.

ابراهیم کرمانی : دیدن انجیر زرد در عالم رویا یا خوردن آن نشانه بیماری است.
اگر فردی در خواب انجیر سبز و شیرین ببیند و فصل انجیر نیز باشد بیانگر این است که هیچ ضرری به وی وارد نمی شود.
تعبیر دیدن انجیر سیاه در عالم رویا نشانه اندوه و غم برای بیننده رویا است.

اچ میلر :اگر فردی در خواب ببیند که فصل انجیر نیست ولی وی انجیر زرد می خورد بیانگر اینکه بیننده رویا بیمار شود زیاد است.
اگر دختری در عالم رویا درخت انجیر ببیند بیانگر این است که با فردی مهم پیمان ازدواج خواهد بست.

حضرت دانیال :تعبیر خواب درخت انجیر نشانه مرد ثروتمند و صاحب نعمت می باشد.

تعبیر خواب انجیر از منوچهر مطیعی تهرانی

انجیر سبز و شیرین در خواب بی اثر است.
انجیر سیاه بیانگر غم برای بیننده رویا است.
برگ انجیر بیانگر خرد و اندیشه می باشد.
برگ انجیر در خواب همچنین می تواند نشانه فرد با ایمانی نیز باشد.

تعبیر خواب انجیر خشک

به معنی بدبختی و کسالت شنیدن و اخبار متاثر کننده و حتی مرگ عزیزان است و فوری برای دفع خطرات آن دست به کار شد و پرداخت مختصر صدقه ای اقدام نمایید

این رنگ در بیشتر کتب منابع و یا منقولات مختلف از زبان معبران برای انواع میوه ها بیماری روح و یا افسردگی های متوسط تا شدید است

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب درخت انجیر

بیانگر این است که فردی جدید به خانواده بیننده رویا اضافه می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از درخت انجیر بالا می رود نشانه این است که فردی به خانواده اضافه خواهد شد که از قبل هیچ نسبتی با وی ندارد
همچنین می تواند بیانگر این باشد که یکی از اعضای خانواده بیننده رویا به زودی ازدواج می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که انجیری از درخت می افتد نشانه این است که فردی وی را ناراحت می کند
اگر فردی در خواب ببیند که انجیر می خرد نشانه این است که وی به دوستانش نزدیک تر می شود.

سوال:خواب دیدم با همسرم چند کیلو انجیر تازه و آبدار خریدیم و بعد آن ها را داخل یک سبد ریختیم و خشک کردیم و هر دوی ما از آن مقداری خوردیم تعبیرش چیست؟
پاسخ: نیکو نیست خوردن از انجیر خشک شده توسط زن و شوهر نشان دهنده ی آغاز شدن مشکل و یا اختلافی تازه است که به دنبال آن بحث دعوا ناسازگاری و حتی برخورد های فیزیکی نیز می آید

تعبیر خوردن انجیرخشک توسط دیگران

اگر ببینید یکی از اعضای خانواده مثل برادر مادر پدر و یا خواهر انجیر خشک میخورد، به این دلیل است که یکی از همین افراد دچار زیان می شوند و بقیه نیز متوجه این موضوع می شوند
اگر مرده ای از بستگان انجیر خشک بخورد، کار بدتر می شود و محتمل است بخاطر شنیدن خبری گریه زیاد کنید و زندگی بر کام شما تلخ شود ،
اگر توسط دوست صمیمی و یا دور مصرف شود به این نشانه باشد که همین شخصیت دیر یا زود با مشکلات جدی و روحی دست و پنجه نرم خواهد کرد که درباره ی آن با شما نیز مشورت خواهد کرد

تعبیر خواب انجیر برای زن باردار

اگر دیگران برای او خواب را دیده باشند خوب و خیر و سلامتی و خیر و برکت برای این خانواده است ،
اگر دیده باشند که او در بین مردگان این میوه را پخش میکند نشان دهنده ی حاجب روایی و شنیدن سخنان شیرین است
اگر دیدی آن را دور میریخت خوب نیست و به علامت زیاد شدن یکباره ی ناراحتی و غم و غصه های طولانی مدت است
اگر رنگ آن غیرطبیعی و یا عجیب به نظر رسید بیانگر مصیبت و یا رنج زیاد بخاطر یک حادثه در زمان زایمان است

دیدن انجیر در خواب توسط زن باردار چند علامت منفی داغدار شدن ، بوجود آمدن مشکل رنج و یا زحمت در زمان زایمان ، به خطر افتادن سلامتی نوزاد ، به دنیا آمدن فرزند نارس و یا حتی مرده و همچنین رسوایی ، جدایی و حمله ی شدید ناکامی ها ، شکست و تلخی ها در یک فاصله ی زمانی کوتاه مدت است.

1 دیدگاه در “تعبیر خواب انجیر خشک و انجیر تازه چیست؟

  1. مجید گفت:

    جالب بود مرسی

نظرات