مهدورالدم چیست و به چه کسانی مهدورالدم می گویند؟ + حکم مهدورالدم

0

مهدورالدم چیست و به چه کسانی مهدورالدم می گویند؟ + حکم مهدورالدم

مهدورالدم و معنی و حکم آن در مجازت اسلامی و به چه کسانی می گویند را در این بخش از سایت حرف تازه با بیانی روشن و کوتاه بیان کردیم تا روشن شود کی و در چه مواقعی این کلمه برده شده و چه کسانی شامل این حکم می شود و قصاص در باره این افراد چگونه خواهد بود

مهدورالدم چیست

از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدور الدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست.

قتل مهدور الدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع که در این مورد مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود.

مهدورالدم

قانون مجازات اسلامی درباره فرد مهدورالدم

طبق ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنین شخصی ساقط است.

اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (۳الی۱۰سال حبس) موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .

با بیان ساده کسی که شرعاً مستحق کشته شدن است و به او اصطلاحا مهدور الدم گفته می‌شود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از قاتل چنین شخصی ساقط است.

مهدورالدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد و منظور کسی است که جانش محترم نبوده و می توان او را کشت.

انواع و حکم مهدورالدم

این نوع قتل به دو نوع تقسیم می شود:

مهدورالدم غیر معصوم عارضی

انسانی است که جانش فقط در برابر افراد خاصی محترم نیست.
مثلاً قانون مجازات کشتن شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم، موجب تحقق قتلی دانسته است که خود موجب قصاص می باشد.

مهدورالدم غیر معصوم بالاصل

کسی که خونش نسبت به همه مباح می باشد.
مانند سب النبی که نسبت به هر شنونده‌ای، مهدور الدم محسوب می شود.

در قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰۲ این قانون به موضوع مهدور الدم پرداخته است.
مطابق ماده ۳۰۲، پنج دسته از اشخاص، مهدور الدم محسوب شده اند و مرتکب جنایت علیه آنها به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود.

مصادیق مهدور الدم

سه دسته از این افراد، به طور مطلق (یعنی نسبت به همه افراد) محسوب می شوند که عبارتند از:
_مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
_مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو (مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد)
_شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.

دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده‌اند

_مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
_زانی و زانیه در حال زنا، فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار.

با توجه به اینکه صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان چنین جرائمی، می تواند موجب هرج و مرج و چه بسا موجب سوءاستفاده گردد، تبصره یک ماده ۳۰۲ مقرر داشته است که اقدام در این گونه موارد «بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود».
در خصوص قتل عمدی، ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و در سایر جرائم عمدی، ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات حاکم می باشد.

درباره میترا استاد نیز چنین کلمه ای برده شده و نجفی او را مهدورالدم خوانده است.

نظرات