ماه گرفتگی ۲۵ و ۲۶ تیر ۹۸ را از دست ندهید

0

ماه گرفتگی ۲۵ و ۲۶ تیر ۹۸ را از دست ندهید

ماه گرفتگی ۲۶ تیر ماه ۹۸ را از دست ندهید و حتما این رخداد نجومی را مشاهده کنید.
گفتنی است که این ماه گرفتگی در سراسر ایران قابل رویت و دیدن است و علاقه مندان به این گونه وقایع و رخدادهای نجومی میتوانند آنرا رصد کنند.

ماه گرفتگی 26 تیر

ساعت شروع ماه گرفتگی ۲۶ تیر

عقیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در ادامه اظهار کرد :علاقه‌مندان به پدیده‌های نجومی می‌توانند در بامداد چهارشنبه ۲۶ تیرماه شاهد پدیده خسوف باشند.
وی افزود این ماه گرفتگی جزئی در ساعت ۳۲ دقیقه بامداد روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه شروع می‌شود و در ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد به پایان خواهد رسید.
البته پیش از نیمه‌شب و در شبانگاه ۲۵ تیر، ماه وارد نیمسایه زمین می‌شود.
پدیده خسوف روز ۲۶ تیر را ساکنان آمریکای جنوبی، قاره‌های آسیا، اروپا، آفریقا و استرالیا نیز می‌توانند رصد کنند.
همچنین مردم سراسر ایران نیز با چشم غیر مسلح و بدون هیچ خطری به آسانی می‌توانند این خسوف را تماشا کنند.

ماه گرفتگی 26 تیر

زمان خسوف ۲۵ تیر ۹۸

وی از بارش شهابی پرساوشی در شبانگاه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد سال جاری خبر داد و یادآور شد: این بارش شهابی از جمله بارش‌های مشهور فصل تابستان است که متأسفانه نور ماه کامل مانع رصد شهاب‌های این بارش خواهد بود،
ولی ممکن است آذرگوی‌های پرنور این بارش در بخش‌هایی از آسمان که از نور ماه دور است، مشاهده شوند.

وی از بارش شهابی پرساوشی در شبانگاه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد سال جاری خبر داد و یادآور شد: این بارش شهابی از جمله بارش‌های مشهور فصل تابستان است که متأسفانه نور ماه کامل مانع رصد شهاب‌های این بارش خواهد بود،
ولی ممکن است آذرگوی‌های پرنور این بارش در بخش‌هایی از آسمان که از نور ماه دور است، مشاهده شوند.
عتیقی اضافه کرد: جمعه ۲۰ دی و شنبه ۲۱ دی دو هفته بعد از خورشیدگرفتگی، ماه گرفتگی نیم‌سایه‌ای رخ خواهد داد که با وجود آنکه ایران در منطقه تحت پوشش این خسوف است،
اما ماه‌گرفتگی نیم‌سایه از دید چشم انسان چندان محسوس نیست و در نجوم قدیم از آن با نام خسوف “غیر مرئی” یاد می‌کردند.

نظرات